mandag, juni 17, 2024
 Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammenFERDIG Drammen tinghus var et av 10 byggeprosjekter Statsbygg ferdigstilte i fjor. FOTO: STATSBYGG

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs årsrapport for 2023.

Fra Longyearbyen til Bodø, Kvammen og Drammen ferdigstilte Statsbygg 10 byggeprosjekter i fjor. Sluttkostnaden var på 777 millioner kroner. Det er 128 millioner kroner lavere enn opprinnelig styringsramme samlet.
 
– Årsrapporten viser at måloppnåelsen vår var god i 2023. Investeringsnivået i byggeprosjekter var på rekordhøye 12,435 milliarder kroner. Vi har jobbet godt på viktige områder som bærekraft, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.
 
Statsbyggs årsrapport, som du kan lese her, viser gode resultater på mange områder:
 
Rådgivning
 
22 kontrakter om innleie av lokaler til andre statlige virksomheter ble signert med Statsbygg som rådgiver. Totalt ble leiekostnadene per ansatt redusert med 31 prosent, til tross for stigende priser. I tillegg ble arealbruken vesentlig redusert og klimafotavtrykket redusert med 61 prosent pr ansatt.
 
Forvaltning og drift
 
Det har i 2023 blitt gjennomført vedlikehold- og påkostningsarbeider for 1,3 mrd. kroner. Bygningsmassen som helhet har kun mindre til moderate avvik, med unntak av bygninger innen fengselssektoren og enkelte kulturhistoriske eiendommer. Ved utgangen av 2023 forvaltet Statsbygg et samlet areal på 2,9 millioner kvadratmeter. Leieinntekter for 2023 utgjør 6 mrd. kroner.
 
Byggeprosjekter
 
I tillegg til 10 ferdigstilte byggeprosjekter er flere store, kompliserte prosjekter i byggefase, blant annet det nye Regjeringskvartalet, Livsvitenskapsbygget, Vikingtidsmuseet, Norsk havteknologisenter og NTNU Campussamling.
 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 
Systematisk jobbing for å få ned skadeomfanget i virksomheten har ført til en gjennomgående god rapporteringskultur og høy grad av åpenhet. 24 inspeksjoner av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ble gjennomført på Statsbyggs byggeplasser. Antall SHA-kurs og deltagere på disse ble mer enn doblet i fjor.
 
Bærekraft
 
For andre år på rad har Statsbygg laget en bærekraftsrapport i henhold til internasjonal standard. Rapporten redegjør for hvordan Statsbygg jobber med alle vesentlige bærekrafttemaer på tvers av klima og miljø, sosiale forhold samt styring og økonomi. Blant annet er 84 prosent av Statsbyggs største byggeplasser fossilfrie, og 632 bygninger er blitt universelt utformet siden 2011.

 
Drammen-Tinghus.jpg

Kongelig grunnstein på Vikingtidsmuseet

Med solide spadetak til den historiske lyden av en lur la H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i dag ned grunnsteinen til det nye Vikingtidsmuseet på ... les mer

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les merFørste spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les mer

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les merVeidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les mer

Første byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer


Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer

Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer


Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer

Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer


Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer

Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling
Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag
Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen
Startskudd for NTNU Campussamling

D-blokka har nådd høgda si
Statsbygg har laget Samspillsboka

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen
Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...

Skanska blir entreprenør på C-blokken
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...

Rekordhøy bevilgning til bygging
Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...

Grønt lys for Tønsberg tinghus
Vinnerkonseptet er å tenke annerledes

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies