mandag, juni 17, 2024
 Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokkenPÅ PLASS: "Fiskerne" dekker nå 2. og 3. etasje av A-blokken, som er under oppføring og skal stå ferdig neste år. Foto: Statsbygg

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i Regjeringskvartalet. Nå er kunstverket en del av fasaden på den nye A-blokken, som er under oppføring.

«Fiskerne» har møysommelig og varsomt blitt fraktet på en gigantisk, motorisert tralle fra sitt ventested foran Høyblokken mot Akersgata og til A-blokken på Einar Gerhardsens plass i Grubbegata. Deretter har det blitt jekket opp fem meter og festet til A-blokkens fasade i 2 og 3.etasje.
 
– Det har vært en spennende og utfordrende teknisk prosess. Vi har under flyttingen vektlagt å være på den sikre siden og har hatt gode sikkerhetsmarginer. Vi er glade for at kunstverket er på plass i A-blokken, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.
 
Picassos «Fiskerne» var tidligere en del av Y-blokken. Da Y-blokken ble revet i 2020, ble den 100 tonn tunge betongtavlen med kunstverket skåret ut og tatt vare på. Nå har «Fiskerne» blitt en del av A-blokken og blitt med på transformasjonen fra det gamle til det nye regjeringskvartalet.
 
– Når regjeringskvartalet står klart og byggegjerdene er borte, vil «Fiskerne» være godt synlig for dem som kommer gående eller syklende opp Grubbegata. I tillegg vil det være iøynefallende for dem som går inn og ut av Høyblokken og fra Statsministernes kontor i D-blokken.

Store dimensjoner
 
Betongtavlen er 14×11 meter og veier 100 tunn.
 
– I tillegg veide den røde stålrammen, som stabiliserte kunstverket 100 tonn. Så totalt var det 200 tonn, som var på en liten kjøretur på en kjempetralle, forklarer kommunikasjonslederen.
 
Da tralleturen var over, ble betongtavlen jekket opp sakte, men sikkert – 12,5 cm om gangen til den var fem meter over bakken. Deretter ble den røde stålrammen fjernet, og betongtavlen festet til A-blokken.
 
– Der henger den fint og godt, forteller Weiby.
 
A-blokken
 
A-blokken er et nybygg på 17.300 kvadratmeter over 11.etasjer. Byggestart var sommeren 2022, og det skal stå ferdig i 2025.
 
Sammen med G-blokken (1906) og H-blokken (1958) vil A-blokken (2025) være tre distinkte bygninger med front mot Akersgata. A-blokken er beskåret for å gi siktlinjer inn i parken, gode sol – og vindforhold, samt en særegen profil.
 
En av regjeringskvartalets to hovedinnganger ligger i A-blokken, tilknyttet et flott og høyreist atrium. Det er planlagt at Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet skal holde hus i A-blokken.
 
Byggetrinn 1
 
Byggingen av A-blokken er en del av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal. I byggetrinn 1 er også bygging av D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken og opparbeidelse av plasser og byrom.
 
Byggetrinn 1 er det største byggetrinnet av tre planlagte trinn og utgjør 101.000 kvadratmeter med nybygg og rehabilitering. Kostnadsrammen er 24 milliarder kroner (prisindeksjustert, juli-2024-kroner). Kjøp av eiendom er også inkludert i den summen. Senking og ombygging av Ring 1-tunnelen er en del av byggetrinn 1, men er et eget prosjekt med egen kostnadsramme i regi av Statens vegvesen.

«Fiskerne»

- «Fiskerne» er et kunstverk i naturbetong fra 1969.

- Naturbetong er en type sementmørtel med steinmasser som er sandblåst. Det er Pablo Picasso som står bak «Fiskerne», selve sandblåsingen er utført av den norske billedkunstneren Carl Nesjar.

- Allerede i 1958, til trappeløpet i Høyblokken, hadde Picasso og Nesjar samarbeidet om kunst i naturbetong. Denne trappebetongkusnten finnes fortsatt i Høyblokken.
fiskerneAblokken1.jpg

Kongelig grunnstein på Vikingtidsmuseet

Med solide spadetak til den historiske lyden av en lur la H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i dag ned grunnsteinen til det nye Vikingtidsmuseet på ... les mer

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les merFørste spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les mer

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les merVeidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les mer

Første byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer


Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer

Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer


Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer

Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer


Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer

Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling
Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag
Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen
Startskudd for NTNU Campussamling

D-blokka har nådd høgda si
Statsbygg har laget Samspillsboka

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen
Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...

Skanska blir entreprenør på C-blokken
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...

Rekordhøy bevilgning til bygging
Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...

Grønt lys for Tønsberg tinghus
Vinnerkonseptet er å tenke annerledes

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies