mandag, juni 17, 2024
 D-blokka har nådd høgda siBLIR IKKJE BLÅ Det blå er ein klimavegg, som held vann og vind ute, og som gradvis blir mindre og mindre synleg etter kvart som fasaden på D-blokka blir granittbelagt. FOTO: Statsbygg

Det nye regjeringskvartalet reiser seg i Oslo sentrum, og D-blokka har no vakse seg til full størrelse.

Nybygget, som skal huse Statsministerens kontor og Utanriksdepartementet, er no komme 10 etasjar over bakken.
 
– D-blokka blir ikkje høgare enn dette. Råbygget er på plass, så no blir det jobba med fasade og innvendige arbeid, seier prosjektleiar Anders Wethal i Statsbygg.
 
D-blokka blir den største bygningen i det nye regjeringskvartalet med 10 etasjar og 29.500 kvadratmeter over bakken.
 
– Nokon har trudd at bygget blir blått. Det gjer det ikkje. Det blå er ein klimavegg, som held vann og vind ute, og som gradvis blir mindre og mindre synleg etter kvart som fasaden blir granittbelagt, forklarer Wethal.
 
I tillegg til kontor og spesialfasilitetar for Statsministerens kontor og Utanriksdepartementet vil nybygget innehalde fellesfunksjonar for heile regjeringskvartalet, som kantine, fleirbrukssal, treningsrom og møterom.
 
– Dei fysiske arbeida med D-blokka starta i 2021. Vi skal ferdigstille bygget i 2025, slik at det blir klart for innflytting frå slutten av 2025, fortel Statsbyggs prosjektleiar.
 
Byggetrinn 1
 
D-blokka er ein del av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal. I byggetrinn 1 ligg blant anna òg bygging av A-blokka og kjellar, rehabilitering av Høgblokka og opparbeiding av byrom.
 
– Aktiviteten innanfor byggegjerdet i regjeringskvartalet er for tida svært stor. I snitt er det 650 arbeidarar i sving kvar dag, seier Anders Wethal.
 
Byggetrinn 2 er foreslått å innehelde bygging av C-blokka, rehabilitering av G-blokka frå 1906 og etableringa av delar av regjeringsparken. Byggetrinn 2 og eit eventuelt byggetrinn 3 føreset godkjenning av Stortinget.
 
Statsbygg er byggherre og Team Urbis m/Nordic Office of Architecture er arkitekt for det nye regjeringskvartalet. Hent AS er entreprenør for bygginga av D-blokka.

 
dBlokkaFerdig1.jpg

Kongelig grunnstein på Vikingtidsmuseet

Med solide spadetak til den historiske lyden av en lur la H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i dag ned grunnsteinen til det nye Vikingtidsmuseet på ... les mer

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les merFørste spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les mer

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les merVeidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les mer

Første byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer


Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer

Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer


Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer

Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer


Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer

Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling
Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag
Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen
Startskudd for NTNU Campussamling

D-blokka har nådd høgda si
Statsbygg har laget Samspillsboka

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen
Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...

Skanska blir entreprenør på C-blokken
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...

Rekordhøy bevilgning til bygging
Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...

Grønt lys for Tønsberg tinghus
Vinnerkonseptet er å tenke annerledes

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies