lørdag, desember 02, 2023
 Statsbygg har laget SamspillsbokaSAMSPILL Livsvitenskapsbygget er ett av Norges største pågående byggeprosjekter. FOTO STATSBYGG/HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i en bok, Samspillsboka.

– Vi er opptatt av å få til de beste byggeprosjektene, og sikre at vi leverer på både kvalitet, kostnad og tid. Metoden for hvordan vi jobber sammen med leverandørene våre på prosjektene, er avgjørende. Derfor har vi forbedret og videreutviklet samspillsmodellen vår, sier Marius Tunstad, byggherredirektør i Statsbygg.
 
Det har Statsbygg gjort ved å samle egne erfaringer og videreforedle standardene sine, i tillegg til å innhente innspill og erfaring fra næringen. Dette har blitt til Samspillsboka. Den legges nå oppå kontraktmodellen, slik at alt er samlet og lettere tilgjengelig for alle involverte i et prosjekt.
 
– Med Samspillsboka lager vi nå en helhetlig forretningsmodell der både kontrakt, metode og praksis for samspill i større grad er beskrevet.
 
Samspillsboka er tilgjengelig for alle aktører som vil benytte den som modell.

– Bransjen har forsøkt, men ikke lykkes i å lage en standardisert metode nasjonalt. Vi håper at vi kan lede litt an mot felles mål når vi gjør dette. Håpet er at våre erfaringer og standard kan være et konstruktivt bidrag i næringen for å etablere omforente forventinger til samspill.

Avgjørende uansett modell
 
Byggherredirektøren understreker at god samhandling er avgjørende uansett hvilken gjennomførings- og kontraktmodell som benyttes.
 
– Det avgjørende er at vi finner en modell som passer prosjektet, våre forutsetninger som byggherre og hva markedet kan tilby. I samspillsmodeller er den prinsipielle forskjellen at vi trekker inn entreprenør i forprosjekt for sammen å håndtere risiko og mulighetsrom med deres kompetanse. I tillegg legger vi opp til at vi har felles økonomiske incentiver for å redusere kostnadene i gjennomføring.
 
For å lykkes med store og komplekse prosjekter må både kontraktmodellen, oppgjørsmodellen og samarbeidsmodellen være forstått av alle parter, understreker Tunstad.
 
– Byggenæringen har fått rettmessig kritikk opp gjennom for å bruke for mye kapasitet på konflikthåndtering. Byggherre og entreprenører kan ofte ha varierende forutsetninger og forventninger, ikke minst til samarbeidsmodellen.
 
Samspill gjør at aktørene får brukt kompetanse på tvers for å skape mest mulig verdi.
 
– Det bidrar også til større forutsigbarhet i utvikling og gjennomføring for alle parter. Vi avdekker prosjektets risiko og mulighetsrom tidlig, og får dermed et bedre bilde på hva prosjektet faktisk koster på et tidligere tidspunkt. Omfanget av endringer i gjennomføringen blir også som oftest redusert, som skaper bedre flyt i produksjonen. Det er gunstig for alle involverte, sier Tunstad.
Vitensenteret.jpg

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Mastergradsstudentane Kristine Matland og Njål Thunold Hatteberg delte Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. ... les mer

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke Prefab

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere ... les merSkanska blir entreprenør på C-blokken

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

... les mer
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved Det kongelige slott

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var imponert over det nye Logistikkbygget da ferdigstillelsen ble markert i dag. Bygningen er den første som ... les merRekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å bevilge 13,97 milliarder kroner til statlige byggeprosjekter i 2024. Det er 1,24 milliarder kroner mer ... les mer

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektivisering

Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av krafta vår er vesentlig for at vi skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. For at vi skal ... les mer


Grønt lys for Tønsberg tinghus

Regjeringen har nå formelt besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges. Her samles de tre rettslokalene Vestfold tingrett har i dag, ... les mer

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Et permanent minnested etter 22. juli-terroren skal være en del av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå inviteres kunstnere, designere og ... les mer


Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les mer

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les mer


Byggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme ... les mer

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt, som skal bidra til en bærekraftig utvikling av ... les mer

Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer
Grønt lys for NTNU Campussamling

Mange bruksområder for gammel betong
Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen
Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene t...

Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede
Staten bruker mindre areal

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...
Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Norconsult prosjekterte Årets skolebygg
Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...

Kunstig intelligens på tak og fasader
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Gode resultat for Statsbygg i 2022
Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...

Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS
Åpnet Europas største ombrukssentral

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies