lørdag, juni 15, 2024
 Statsbygg har laget SamspillsbokaSAMSPILL Livsvitenskapsbygget er ett av Norges største pågående byggeprosjekter. FOTO STATSBYGG/HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i en bok, Samspillsboka.

– Vi er opptatt av å få til de beste byggeprosjektene, og sikre at vi leverer på både kvalitet, kostnad og tid. Metoden for hvordan vi jobber sammen med leverandørene våre på prosjektene, er avgjørende. Derfor har vi forbedret og videreutviklet samspillsmodellen vår, sier Marius Tunstad, byggherredirektør i Statsbygg.
 
Det har Statsbygg gjort ved å samle egne erfaringer og videreforedle standardene sine, i tillegg til å innhente innspill og erfaring fra næringen. Dette har blitt til Samspillsboka. Den legges nå oppå kontraktmodellen, slik at alt er samlet og lettere tilgjengelig for alle involverte i et prosjekt.
 
– Med Samspillsboka lager vi nå en helhetlig forretningsmodell der både kontrakt, metode og praksis for samspill i større grad er beskrevet.
 
Samspillsboka er tilgjengelig for alle aktører som vil benytte den som modell.

– Bransjen har forsøkt, men ikke lykkes i å lage en standardisert metode nasjonalt. Vi håper at vi kan lede litt an mot felles mål når vi gjør dette. Håpet er at våre erfaringer og standard kan være et konstruktivt bidrag i næringen for å etablere omforente forventinger til samspill.

Avgjørende uansett modell
 
Byggherredirektøren understreker at god samhandling er avgjørende uansett hvilken gjennomførings- og kontraktmodell som benyttes.
 
– Det avgjørende er at vi finner en modell som passer prosjektet, våre forutsetninger som byggherre og hva markedet kan tilby. I samspillsmodeller er den prinsipielle forskjellen at vi trekker inn entreprenør i forprosjekt for sammen å håndtere risiko og mulighetsrom med deres kompetanse. I tillegg legger vi opp til at vi har felles økonomiske incentiver for å redusere kostnadene i gjennomføring.
 
For å lykkes med store og komplekse prosjekter må både kontraktmodellen, oppgjørsmodellen og samarbeidsmodellen være forstått av alle parter, understreker Tunstad.
 
– Byggenæringen har fått rettmessig kritikk opp gjennom for å bruke for mye kapasitet på konflikthåndtering. Byggherre og entreprenører kan ofte ha varierende forutsetninger og forventninger, ikke minst til samarbeidsmodellen.
 
Samspill gjør at aktørene får brukt kompetanse på tvers for å skape mest mulig verdi.
 
– Det bidrar også til større forutsigbarhet i utvikling og gjennomføring for alle parter. Vi avdekker prosjektets risiko og mulighetsrom tidlig, og får dermed et bedre bilde på hva prosjektet faktisk koster på et tidligere tidspunkt. Omfanget av endringer i gjennomføringen blir også som oftest redusert, som skaper bedre flyt i produksjonen. Det er gunstig for alle involverte, sier Tunstad.
Vitensenteret.jpg

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les mer

Første spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les merStatsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les mer

Veidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les merFørste byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer

Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer


Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer

Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer


Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer

Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer


Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling

Prosjektet som skal samle fagmiljøene ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim, går nå inn i en fase med videre prosjektutvikling- og gjennomføring. ... les mer

Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund
Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...

Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...
Syv ukers skoleturnè for yrkesfag

Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg
Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Startskudd for NTNU Campussamling
D-blokka har nådd høgda si

Statsbygg har laget Samspillsboka
Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...
Skanska blir entreprenør på C-blokken

Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...
Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...
Grønt lys for Tønsberg tinghus

Forstår myndighetene byggenæringen?
Lyktestolpen i et nytt lys

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies