mandag, juni 17, 2024
 Bustader der du kan feste røter vinn StatsbyggprisSAMHALD Bufellesskapet er organisert slik at når du signerer ein leigekontrakt, får du ein meny med ulike oppgåver du kan bidra med. FOTO NORA HÅSKJOLD OG MAGNUS GJESDAL

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for flyktningar, studentar og eldre i Kristiansund tenker vinnaroppgåva nytt rundt integrering og inkludering.

– Oppgåva tek for seg ei svært aktuell problemstilling. Vinnarane set seg høge mål med eit bufellesskap, som kan føre menneske med ulik bakgrunn saman, seier jurymedlem og sjefsarkitekt i Statsbygg, Synnøve Haugen.
 
Sidan 2008 har Statsbygg delt ut studentprisen for arkitektur til eksperimentelle og nyskapande studentprosjekt på masternivå. Vinnaren får heider, ære og 20.000 kroner.
 
Oppgåva «Rotlaus, mot eit rotfeste» ser for seg moglegheitene i eit gammalt industriområde i Kristiansund. Her foreslår studentane bustader for fire like store grupper: flyktningar, studentar, eldre og ein siste del som skal vere tilgjengeleg for alle.
 
Bufellesskapet er organisert slik at når du signerer ein leigekontrakt, får du ein meny med ulike oppgåver du kan bidra med. Vedlikehaldsarbeidet i og rundt bustadene vil skape tilhøyrsel og fellesskapskjensle. Kommunen er tenkt som tomteeigar og samarbeidspart.
 
Det blir lagt vekt på ei fordeling mellom private, felles og offentlege areal. Det er òg planlagt ein kafé. Fleksibilitet og moglegheit for justering av leilegheitsstørrelsar legg til rette for alt frå større barnefamiliar og studentkollektiv til einslege eldre.

Bygningane er tenkte som enkle konstruksjonar. Bebuarane vil sjølv kunne velje enkelte løysingar og fargar frå ein fargepalett. Kledninga er festa til rammer som kan skiftast ut, noko studentane meiner vil gjere vedlikehald enkelt.
 
Juryen påpeikar at det er gjort eit grundig og truverdig forarbeid med studiar av relevante referanseprosjekt, feltarbeid og intervju med relevante ekspertar og brukargrupper i nærområdet.
 
– Vi er imponert over engasjementet og arbeidet som er lagt ned. Oppgåva viser ein medvit rundt arkitekten si rolle, ikkje berre som formgivar, men òg som prosessleiar i samfunnet. Det arkitektoniske uttrykket er tydeleg og klart. Sjølvbyggarbustadene er løyst med gode og logiske romløysingar, og med fleksible fellesareal der dei forskjellige bebuargruppene kan møtast og etablere ønskte aktivitetar.
rotlos-mot-et-rotfeste_erle.jpg

Kongelig grunnstein på Vikingtidsmuseet

Med solide spadetak til den historiske lyden av en lur la H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i dag ned grunnsteinen til det nye Vikingtidsmuseet på ... les mer

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les merFørste spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les mer

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les merVeidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les mer

Første byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer


Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer

Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer


Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer

Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer


Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer

Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling
Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag
Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen
Startskudd for NTNU Campussamling

D-blokka har nådd høgda si
Statsbygg har laget Samspillsboka

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen
Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...

Skanska blir entreprenør på C-blokken
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...

Rekordhøy bevilgning til bygging
Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...

Grønt lys for Tønsberg tinghus
Vinnerkonseptet er å tenke annerledes

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies