mandag, juni 17, 2024
 Syv ukers skoleturnè for yrkesfagEt team fra Veidekke legger i dag ut på langtur for å møte elever på ungdomsskoler og videregående skoler fra Agder i sør til Trøndelag i nord. Målet er at flere skal bli kjent med mulighetene i bygg- og anleggsfag. Første stopp er Kuben yrkesarena i Oslo mens siste stopp er Solør videregående mot slutten av februar.

Den store røde lagbilen (bussen) skal de neste ukene rulle inn i mer enn 40 skolegårder for at elevene skal bli bedre kjent med yrkesfag og bygg- og anleggsbransjen. Det viktigste er at ungdom¬mene får treffe fagfolk og bli kjent med ulike karrieremuligheter, men de kan også forsøke seg som maskin¬fører i en avansert simulator fra Volvo Maskin og det blir konkurranser som er relevante for ulike fagområder.

- Dette er andre gang vi gjennomfører en slik turné. I fjor var vi mest i nord, i år er det skoler øst, sør og vest i landet samt Trøndelag sin tur. - Vi ønsker å gi ungdommene kunnskap om de ulike fagområdene i bygg- og anleggsbransjen og ikke minst hvilke jobbmuligheter som finnes for motiverte gutter og jenter, sier Tommy Johansen, leder attraktivitet i Veidekke.

I mange år har Veidekke drevet målrettet rekrutteringsarbeid gjennom egen lærlingord¬ning. Entreprenøren har mer enn 200 lærlinger i Norge, og øker inntaket av lærlinger i 2024 fordi behovet for fagarbeidere vil være økende i årene som kommer. Lærlingene er viktige for Veidekke fordi de er fremtidens fagarbeidere, i tillegg trenger ungdommene nødvendig praksis for å kunne fullføre sin fagutdannelse.  

- Vi erfarte i fjor at det har stor verdi at vi er ute og treffer ungdommene. Informa¬sjons¬behovet er stort hos unge som skal velge utdannelse og karriere¬vei, og når mange av elevene ikke kan komme til oss så reiser vi til dem. Målet er at ungdommen gjør kloke valg og gjerne at flere velger bygg- og anleggsteknikk etter dette, avslutter Johansen.

Veidekkes over 200 lærlinger i Norge er fra følgende faggrupper: Tømrere, betongarbeidere, asfaltarbeidere, blikkenslagere, vei- og anleggsarbeidere, fjell- og tunnelarbeidere, murere- og flisleggere, tak- og membrantekkere, elektrikere, anleggsmaskinførere, industrimekanikere, anleggsgartnere, faglaboranter, anleggsmaskinmekanikere, automatikere, veidrift- og veivedlikeholdsarbeidere, yrkessjåfører, produksjonsteknikere, brønnborere fastland, signalmontører, banemontører og energimontører (KL). Les gjerne mer om Veidekkes lærlingeordning og mer om yrkesfag og muligheter i bygg- og anleggsbransjen.

 
Team-Veidekke-skoleturne.jpg

Kongelig grunnstein på Vikingtidsmuseet

Med solide spadetak til den historiske lyden av en lur la H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i dag ned grunnsteinen til det nye Vikingtidsmuseet på ... les mer

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les merFørste spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les mer

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les merVeidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les mer

Første byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer


Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer

Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer


Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer

Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer


Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer

Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling
Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag
Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen
Startskudd for NTNU Campussamling

D-blokka har nådd høgda si
Statsbygg har laget Samspillsboka

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen
Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...

Skanska blir entreprenør på C-blokken
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...

Rekordhøy bevilgning til bygging
Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...

Grønt lys for Tønsberg tinghus
Vinnerkonseptet er å tenke annerledes

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies