mandag, juni 17, 2024
 Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke PrefabVeidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere klimagassutslipp.

I et byggeprosjekt står betong for en betydelig del av klimagassutslippene. Men ved å bruke prefabrikerte betongelementer og erstatte tradisjonell betong med lavkarbonbetong, kan utslippene reduseres kraftig. Utfordringen ligger i å opprettholde betongens egenskaper, som støpbarhet og tidligfasthet, og samtidig holde kostnadene nede.

Veidekke Prefab produserer betongelementer til prosjekter over hele landet fra sin fabrikk på Klepp på Jæren. Bedriften, som tidligere het Block Berge Bygg, har siden 2013 tatt aktive valg for å redusere påvirkningen på klima og miljø. Dette er i tråd med Veidekkes konsernstrategi, der en av bærebjelkene er å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet.

– Veidekke Prefab har omstilt hele virksomheten til å levere de mest klimavennlige betongproduktene som standard, fordi de mener det er det riktige å gjøre. Slik oppnår de utslippskutt som monner, og slik nyter alle kundene godt av utviklingen – enten de stiller krav til utslippskutt eller ikke, sier Catharina Bjerke, bærekraftdirektør i Veidekke.

– Som elementfabrikk er vi opptatt av klimaeffektiv produksjon. Utfordringen vår har vært å bruke lavkarbonbetong i fabrikkproduksjon. Det vi har fått til, er å innarbeide lavkarbonbetong på en slik måte at fabrikken produserer minst like mye som før. Dermed får alle kundene våre tilgang til produkter med mindre utslipp, sier Aage Tengs, daglig leder i Veidekke Prefab.

Veidekke Prefab har satt mål om overgang til betongtypen Lavkarbon Ekstrem som minimum standard. Etter utviklingsarbeid over flere år, tok man først i bruk betong av type Lavkarbon A som minimumsstandard i produksjonen. Bedriften har gått videre til å bruke type Lavkarbon Pluss i mer enn halvparten av produksjonen og har nå også funnet løsninger for å benytte type CEM IIIB i serieproduksjon i fabrikk.

– Valget med å ta sementtype CEM I ut av produksjonen og erstatte den med CEM IIIB, vil etter hvert gjøre lavkarbon ekstrembetong til standardløsning, som igjen betyr at klimagassutslippene reduseres raskere. I tillegg har vi tatt et tydelig klimavalg ved å fjerne hvit sement fra produksjonen, sier Aage Tengs.

For å kutte klimagassutslipp, har Veidekke Prefab arbeidet systematisk med å endre produksjon, praksis og rutiner. Uten påtrykk fra kunder, er det gjort betydelige investeringer i mer miljøeffektiv drift og utvikling. Denne innsatsen er gjennomført med innspill og bred medvirkning fra medarbeidere, blant annet i form av en handlingsplan der alle forplikter seg til konkrete, målbare tiltak som fremmer det grønne skiftet. Blant investeringene bedriften har gjort, er nytt laboratorium, nytt styringssystem i blandeverk samt ett nytt årsverk for utviklingsoppgaver.
Veidekke vil være bransjeledende på å redusere klimagassutslipp og ivareta miljøet. Veidekkes skandinaviske miljøpris setter søkelys på å heve miljøambisjonene i bygg- og anleggsprosjekter og på hvordan gode miljøvalg i prosjektene fremmer det grønne skiftet.

 
Veidekke-Prefab.jpg

Kongelig grunnstein på Vikingtidsmuseet

Med solide spadetak til den historiske lyden av en lur la H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i dag ned grunnsteinen til det nye Vikingtidsmuseet på ... les mer

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les merFørste spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les mer

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les merVeidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les mer

Første byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer


Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer

Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer


Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer

Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer


Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer

Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling
Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag
Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen
Startskudd for NTNU Campussamling

D-blokka har nådd høgda si
Statsbygg har laget Samspillsboka

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen
Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...

Skanska blir entreprenør på C-blokken
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...

Rekordhøy bevilgning til bygging
Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...

Grønt lys for Tønsberg tinghus
Vinnerkonseptet er å tenke annerledes

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies