lørdag, desember 02, 2023
 Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke PrefabVeidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere klimagassutslipp.

I et byggeprosjekt står betong for en betydelig del av klimagassutslippene. Men ved å bruke prefabrikerte betongelementer og erstatte tradisjonell betong med lavkarbonbetong, kan utslippene reduseres kraftig. Utfordringen ligger i å opprettholde betongens egenskaper, som støpbarhet og tidligfasthet, og samtidig holde kostnadene nede.

Veidekke Prefab produserer betongelementer til prosjekter over hele landet fra sin fabrikk på Klepp på Jæren. Bedriften, som tidligere het Block Berge Bygg, har siden 2013 tatt aktive valg for å redusere påvirkningen på klima og miljø. Dette er i tråd med Veidekkes konsernstrategi, der en av bærebjelkene er å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet.

– Veidekke Prefab har omstilt hele virksomheten til å levere de mest klimavennlige betongproduktene som standard, fordi de mener det er det riktige å gjøre. Slik oppnår de utslippskutt som monner, og slik nyter alle kundene godt av utviklingen – enten de stiller krav til utslippskutt eller ikke, sier Catharina Bjerke, bærekraftdirektør i Veidekke.

– Som elementfabrikk er vi opptatt av klimaeffektiv produksjon. Utfordringen vår har vært å bruke lavkarbonbetong i fabrikkproduksjon. Det vi har fått til, er å innarbeide lavkarbonbetong på en slik måte at fabrikken produserer minst like mye som før. Dermed får alle kundene våre tilgang til produkter med mindre utslipp, sier Aage Tengs, daglig leder i Veidekke Prefab.

Veidekke Prefab har satt mål om overgang til betongtypen Lavkarbon Ekstrem som minimum standard. Etter utviklingsarbeid over flere år, tok man først i bruk betong av type Lavkarbon A som minimumsstandard i produksjonen. Bedriften har gått videre til å bruke type Lavkarbon Pluss i mer enn halvparten av produksjonen og har nå også funnet løsninger for å benytte type CEM IIIB i serieproduksjon i fabrikk.

– Valget med å ta sementtype CEM I ut av produksjonen og erstatte den med CEM IIIB, vil etter hvert gjøre lavkarbon ekstrembetong til standardløsning, som igjen betyr at klimagassutslippene reduseres raskere. I tillegg har vi tatt et tydelig klimavalg ved å fjerne hvit sement fra produksjonen, sier Aage Tengs.

For å kutte klimagassutslipp, har Veidekke Prefab arbeidet systematisk med å endre produksjon, praksis og rutiner. Uten påtrykk fra kunder, er det gjort betydelige investeringer i mer miljøeffektiv drift og utvikling. Denne innsatsen er gjennomført med innspill og bred medvirkning fra medarbeidere, blant annet i form av en handlingsplan der alle forplikter seg til konkrete, målbare tiltak som fremmer det grønne skiftet. Blant investeringene bedriften har gjort, er nytt laboratorium, nytt styringssystem i blandeverk samt ett nytt årsverk for utviklingsoppgaver.
Veidekke vil være bransjeledende på å redusere klimagassutslipp og ivareta miljøet. Veidekkes skandinaviske miljøpris setter søkelys på å heve miljøambisjonene i bygg- og anleggsprosjekter og på hvordan gode miljøvalg i prosjektene fremmer det grønne skiftet.

 
Veidekke-Prefab.jpg

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Mastergradsstudentane Kristine Matland og Njål Thunold Hatteberg delte Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. ... les mer

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke Prefab

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere ... les merSkanska blir entreprenør på C-blokken

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

... les mer
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved Det kongelige slott

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var imponert over det nye Logistikkbygget da ferdigstillelsen ble markert i dag. Bygningen er den første som ... les merRekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å bevilge 13,97 milliarder kroner til statlige byggeprosjekter i 2024. Det er 1,24 milliarder kroner mer ... les mer

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektivisering

Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av krafta vår er vesentlig for at vi skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. For at vi skal ... les mer


Grønt lys for Tønsberg tinghus

Regjeringen har nå formelt besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges. Her samles de tre rettslokalene Vestfold tingrett har i dag, ... les mer

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Et permanent minnested etter 22. juli-terroren skal være en del av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå inviteres kunstnere, designere og ... les mer


Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les mer

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les mer


Byggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme ... les mer

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt, som skal bidra til en bærekraftig utvikling av ... les mer

Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer
Grønt lys for NTNU Campussamling

Mange bruksområder for gammel betong
Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen
Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene t...

Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede
Staten bruker mindre areal

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...
Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Norconsult prosjekterte Årets skolebygg
Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...

Kunstig intelligens på tak og fasader
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Gode resultat for Statsbygg i 2022
Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...

Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS
Åpnet Europas største ombrukssentral

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies