lørdag, juni 15, 2024
 Skanska blir entreprenør på C-blokkenFORNØYDE Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg og konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge ser fram til å starte arbeidet med C-blokken. Foto: Statsbygg

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

Gjenreisingen av regjeringskvartalet pågår for fullt. I byggetrinn 1 er aktiviteten stor, og nybygg som A-blokken og D-blokken vokser opp. Statsbygg arbeider også med forprosjektet for C-blokken i byggetrinn 2.
 
– Nå gjør vi klar for byggetrinn 2. Vi har avholdt konkurranse om hvem som skal være entreprenør på C-blokken, og valget falt på Skanska, sier Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen.
 
I første omgang inngås det nå kontrakt med Skanska for å videreutvikle og ferdigstille forprosjektet for C-blokken. Under forutsetning av Stortingets godkjennelse er det forventet byggestart i januar 2025.
 
I de opprinnelige planene er det nye regjeringskvartalet planlagt over tre byggetrinn, og C-blokken er nybygget i byggetrinn 2.
 
– Etter D-blokken blir C-blokken den største bygningen i det nye regjeringskvartalet med sine 21.600 kvadratmeter fordelt over 11 etasjer. I tillegg kommer kjellerarealer, forteller Nikolaisen.
 
C-blokken vil bli liggende mellom Grubbegata og Møllergata. 1. og 2. etasje i C-blokken inneholder flere av regjeringskvartalets fellesfunksjoner som kurssenter, møterom og samhandlingsstrøk. 3. til 10. etasje vil ha typiske kontoretasjer, mens 11. etasje er tiltenkt teknikk. Det nye regjeringskvartalet vil ha to publikumsinnganger; den ene blir i A-blokken, og den andre i C-blokken.

Samspill
 
I likhet med de andre kontraktene skal C-blokk-kontrakten gjennomføres som totalentreprise i samspill mellom den valgte entreprenøren, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører. I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig detaljutviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet før det blir tatt beslutning om bygging.
 
– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen blir tilført tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimat, høyrere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier Nikolaisen:
 
– Det blir ikke samspill bare innenfor denne kontrakten, men det kreves også samarbeid på tvers av alle kontraktene i regjeringskvartalet, påpeker Nikolaisen.
 
I kontrakten med Skanska for C-blokken ligger flere opsjoner. Det gjelder blant annet kjeller under C-blokken, uteområder rundt C-blokken, kjeller 2 og rehabilitering av Møllergata 13, 13b og 15.
 
Tre byggetrinn
 
I tillegg til C-blokken er rehabiliteringen av G-blokken og etablering av deler av regjeringsparken hovedingrediensen i byggetrinn 2.
 
I byggetrinn 1, som er det største trinnet, ligger byggingen av A-blokken, D-blokken og kjeller, samt rehabilitering av H-blokken, ombyggingen av Ring 1-tunnelen og opparbeidelse av plasser og byrom.
 
I et eventuelt byggetrinn 3 kommer byggingen av B-blokken og E-blokken og etablering av resten av parken.
 
Konkurransen om C-blokken ble utlyst i januar i år. Etter en prekvalifisering ble fire tilbydere valgt ut, og fire tilbud ble mottatt innen tilbudsfristen i juni. Statsbygg har nå skrevet kontrakt med Skanska etter en grundig evaluering på tildelingskriteriene pris, kompetanse og kvalitet.
 
Skanska er allerede involvert i regjeringskvartalsprosjekt fra før, som entreprenør på rehabiliteringen av Høyblokken. Ellers er Hent entreprenør på A-blokken og D-blokken, Veidekke på kjelleren, AF-gruppen for energiforsyningen og Agaia for byrom og utendørsarbeidene.
 
Hvem sitter hvor?
 
Det er besluttet at Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartement skal flytte inn i C-blokken.
 
Fra før av er det klart at Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet skal sitte i D-blokken, at Finansdepartementet blir værende i G-blokken, at Justisdepartementet flytter tilbake til Høyblokken, og at Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet får tilholdssted i A-blokken.
 
De fem øvrige departementene – Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Barne- og familiedepartementet – er ikke innplassert ennå.

 
RKVcblokken1.jpg

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les mer

Første spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les merStatsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les mer

Veidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les merFørste byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer

Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer


Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer

Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer


Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer

Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer


Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling

Prosjektet som skal samle fagmiljøene ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim, går nå inn i en fase med videre prosjektutvikling- og gjennomføring. ... les mer

Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund
Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...

Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...
Syv ukers skoleturnè for yrkesfag

Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg
Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Startskudd for NTNU Campussamling
D-blokka har nådd høgda si

Statsbygg har laget Samspillsboka
Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...
Skanska blir entreprenør på C-blokken

Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...
Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...
Grønt lys for Tønsberg tinghus

Forstår myndighetene byggenæringen?
Lyktestolpen i et nytt lys

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies