lørdag, desember 02, 2023
 Skanska blir entreprenør på C-blokkenFORNØYDE Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg og konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge ser fram til å starte arbeidet med C-blokken. Foto: Statsbygg

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

Gjenreisingen av regjeringskvartalet pågår for fullt. I byggetrinn 1 er aktiviteten stor, og nybygg som A-blokken og D-blokken vokser opp. Statsbygg arbeider også med forprosjektet for C-blokken i byggetrinn 2.
 
– Nå gjør vi klar for byggetrinn 2. Vi har avholdt konkurranse om hvem som skal være entreprenør på C-blokken, og valget falt på Skanska, sier Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen.
 
I første omgang inngås det nå kontrakt med Skanska for å videreutvikle og ferdigstille forprosjektet for C-blokken. Under forutsetning av Stortingets godkjennelse er det forventet byggestart i januar 2025.
 
I de opprinnelige planene er det nye regjeringskvartalet planlagt over tre byggetrinn, og C-blokken er nybygget i byggetrinn 2.
 
– Etter D-blokken blir C-blokken den største bygningen i det nye regjeringskvartalet med sine 21.600 kvadratmeter fordelt over 11 etasjer. I tillegg kommer kjellerarealer, forteller Nikolaisen.
 
C-blokken vil bli liggende mellom Grubbegata og Møllergata. 1. og 2. etasje i C-blokken inneholder flere av regjeringskvartalets fellesfunksjoner som kurssenter, møterom og samhandlingsstrøk. 3. til 10. etasje vil ha typiske kontoretasjer, mens 11. etasje er tiltenkt teknikk. Det nye regjeringskvartalet vil ha to publikumsinnganger; den ene blir i A-blokken, og den andre i C-blokken.

Samspill
 
I likhet med de andre kontraktene skal C-blokk-kontrakten gjennomføres som totalentreprise i samspill mellom den valgte entreprenøren, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører. I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig detaljutviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet før det blir tatt beslutning om bygging.
 
– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen blir tilført tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimat, høyrere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier Nikolaisen:
 
– Det blir ikke samspill bare innenfor denne kontrakten, men det kreves også samarbeid på tvers av alle kontraktene i regjeringskvartalet, påpeker Nikolaisen.
 
I kontrakten med Skanska for C-blokken ligger flere opsjoner. Det gjelder blant annet kjeller under C-blokken, uteområder rundt C-blokken, kjeller 2 og rehabilitering av Møllergata 13, 13b og 15.
 
Tre byggetrinn
 
I tillegg til C-blokken er rehabiliteringen av G-blokken og etablering av deler av regjeringsparken hovedingrediensen i byggetrinn 2.
 
I byggetrinn 1, som er det største trinnet, ligger byggingen av A-blokken, D-blokken og kjeller, samt rehabilitering av H-blokken, ombyggingen av Ring 1-tunnelen og opparbeidelse av plasser og byrom.
 
I et eventuelt byggetrinn 3 kommer byggingen av B-blokken og E-blokken og etablering av resten av parken.
 
Konkurransen om C-blokken ble utlyst i januar i år. Etter en prekvalifisering ble fire tilbydere valgt ut, og fire tilbud ble mottatt innen tilbudsfristen i juni. Statsbygg har nå skrevet kontrakt med Skanska etter en grundig evaluering på tildelingskriteriene pris, kompetanse og kvalitet.
 
Skanska er allerede involvert i regjeringskvartalsprosjekt fra før, som entreprenør på rehabiliteringen av Høyblokken. Ellers er Hent entreprenør på A-blokken og D-blokken, Veidekke på kjelleren, AF-gruppen for energiforsyningen og Agaia for byrom og utendørsarbeidene.
 
Hvem sitter hvor?
 
Det er besluttet at Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartement skal flytte inn i C-blokken.
 
Fra før av er det klart at Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet skal sitte i D-blokken, at Finansdepartementet blir værende i G-blokken, at Justisdepartementet flytter tilbake til Høyblokken, og at Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet får tilholdssted i A-blokken.
 
De fem øvrige departementene – Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Barne- og familiedepartementet – er ikke innplassert ennå.

 
RKVcblokken1.jpg

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Mastergradsstudentane Kristine Matland og Njål Thunold Hatteberg delte Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. ... les mer

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke Prefab

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere ... les merSkanska blir entreprenør på C-blokken

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

... les mer
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved Det kongelige slott

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var imponert over det nye Logistikkbygget da ferdigstillelsen ble markert i dag. Bygningen er den første som ... les merRekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å bevilge 13,97 milliarder kroner til statlige byggeprosjekter i 2024. Det er 1,24 milliarder kroner mer ... les mer

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektivisering

Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av krafta vår er vesentlig for at vi skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. For at vi skal ... les mer


Grønt lys for Tønsberg tinghus

Regjeringen har nå formelt besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges. Her samles de tre rettslokalene Vestfold tingrett har i dag, ... les mer

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Et permanent minnested etter 22. juli-terroren skal være en del av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå inviteres kunstnere, designere og ... les mer


Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les mer

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les mer


Byggavfall blir klimavennlig jord

Knust teglstein, kompost og biokull kan gi mye mer miljøvennlige jordblandinger, viser et nytt forskningsprosjekt i Statsbygg-regi. Det kan komme ... les mer

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt, som skal bidra til en bærekraftig utvikling av ... les mer

Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer
Grønt lys for NTNU Campussamling

Mange bruksområder for gammel betong
Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen
Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene t...

Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede
Staten bruker mindre areal

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...
Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Norconsult prosjekterte Årets skolebygg
Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...

Kunstig intelligens på tak og fasader
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Gode resultat for Statsbygg i 2022
Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...

Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS
Åpnet Europas største ombrukssentral

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies