mandag, desember 11, 2023
 Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske entreprenørmarkedetIllustrasjonsfoto: Veidekke

Veidekke spår reversering av fjorårets vekst i det skandinaviske entreprenørmarkedet. Lavere etterspørsel som følge av økte renter og inflasjon ventes å slå hardest ut i leilighetssegmentet, med kraftigst effekt i Sverige. I deler av yrkesbyggmarkedene er trenden fortsatt positiv.

– Prognosene våre peker mot seks prosent nedgang i det skandinaviske entreprenør¬markedet i år – altså reversering av fjorårets vekst. Det ligger an til størst nedgang i Sverige, som også hadde størst vekst i fjor, sier analysesjef Kristoffer Eide Hoen i Veidekke.

Prognosene for 2023 er i tråd med den tilsvarende markedsrapporten fra i fjor høst, men Veidekke nedjusterer prognosene for 2024. 

Den viktigste årsaken til nedgangen er at det nå bygges færre leiligheter enn i de foregående årene. Den lavere etterspørselen etter boliger skyldes økte renteutgifter, og at inflasjon har redusert husholdningenes kjøpekraft. Samtidig kan den svake bolighøsten i fjor også ha mer forbigående årsaker, som rekordhøyt salg i perioden før, fallende bruktboligpriser i store deler av 2022 og generell økonomisk usikkerhet i husholdningene. Ved utgangen av første kvartal er det tegn til mer stabile bruktboligpriser, samtidig som arbeidsmarkedet ser ut til å forbli stabilt, og innenlandsk tilflytting til byregionene øker.

– Mot dette bakteppet er det rimelig å forvente et noe mer stabilt nyboligmarked etter den kraftige nedgangen i fjor høst. Men markedet er sårbart for utforutsette hendelser eller renteøkninger utover det dagens markedsforventninger allerede har tatt høyde for, sier Hoen.

I motsetning til boligsektoren, hadde markedet for private yrkesbygg en sterkere utvikling enn forutsatt gjennom 2022. Særlig positiv var trenden i segmentene industri og logistikk.
– Med renteoppgang og generelt svakere utsikter for økonomien, er hovedscenariet tilbakegang fra fjorårets rekordnivåer. Men det ligger to jokere i svakere krone i Norge og Sverige, som styrker mange bedrifters konkurransekraft, og høy kapasitetsutnyttelse i mange næringer. Som i fjor, kan bedriftenes investeringsiver meget vel komme til å overraske oss positivt, sier Kristoffer Eide Hoen.

Hva gjelder offentlig etterspørsel er det forskjeller mellom statlig og kommunal sektor. Kommunene påvirkes av økte renter og finansieringskostnader, akkurat som næringslivet. I Norge har uroen rundt kommunesammenslåinger også innvirket på investeringene i de siste tre–fire årene. Med mindre de statlige bidragene øker, er det i de nærmeste årene ikke ventet særlig vekst i kommunesektoren, som står bak viktige byggsegmenter som skole og omsorg. I anleggssektoren, der staten og energisektoren står for en større del av prosjekter og finansiering, er markedet imidlertid fortsatt sterkt i alle de skandinaviske landene. Her er det fremover ventet høy aktivitet i samferdsel, samtidig som segmentene energi, vann og avløp er i vekst og vil utgjøre en stadig større andel av anleggsektoren.    

 
Nærbyen.jpg

D-blokka har nådd høgda si

Det nye regjeringskvartalet reiser seg i Oslo sentrum, og D-blokka har no vakse seg til full størrelse.

... les mer
Statsbygg har laget Samspillsboka

Samspill er avgjørende for å lykkes med store og komplekse byggeprosjekter. Nå har Statsbygg foredlet samspillsmodellen sin og standardisert den i ... les merDelte Statsbyggs studentpris i Bergen

Mastergradsstudentane Kristine Matland og Njål Thunold Hatteberg delte Statsbyggs studentpris for interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen. ... les mer

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Veidekke Prefab

Veidekkes skandinaviske miljøpris for 2023 tildeles Veidekke Prefab AS, som har utviklet nye betongelementløsninger med betydelig lavere ... les merSkanska blir entreprenør på C-blokken

Statsbygg og Skanska har undertegnet samspillkontrakt for forprosjektet av C-blokken i Regjeringskvartalet.

... les mer
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved Det kongelige slott

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var imponert over det nye Logistikkbygget da ferdigstillelsen ble markert i dag. Bygningen er den første som ... les mer


Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å bevilge 13,97 milliarder kroner til statlige byggeprosjekter i 2024. Det er 1,24 milliarder kroner mer ... les mer

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektivisering

Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av krafta vår er vesentlig for at vi skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. For at vi skal ... les mer


Grønt lys for Tønsberg tinghus

Regjeringen har nå formelt besluttet at nybygg for Tønsberg tinghus skal bygges. Her samles de tre rettslokalene Vestfold tingrett har i dag, ... les mer

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet

Et permanent minnested etter 22. juli-terroren skal være en del av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nå inviteres kunstnere, designere og ... les mer


Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne slå seg på brystet og si "Vi nådde målene!"

Veidekkes nye hovedkontor blir banebrytende: – Dette er første gang i verden at knust betong fra et riveprosjekt erstatter 100 prosent av ... les mer

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Interns

Hvordan ville du startet byggenæringen på nytt? Det er en av fire utfordringer Statsbygg ga årets Summer Interns – som resulterte i nye ... les mer

Byggavfall blir klimavennlig jord
Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Ny direktør for Statsbyggs utenlandseiendommer
Grønt lys for NTNU Campussamling

Mange bruksområder for gammel betong
Intelligent belysning - 100% drevet av solenergi

Veidekke: Ny milliardkontrakt med Fornebubanen
Regjeringskvartal-innovasjon kan åpne slusene t...

Keisargave blomstrar til ambassadøren si glede
Staten bruker mindre areal

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknolog...
Spaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Norconsult prosjekterte Årets skolebygg
Veidekke: Venter nedgang i det skandinaviske en...

Kunstig intelligens på tak og fasader
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Gode resultat for Statsbygg i 2022
Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergifo...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges