lørdag, juni 10, 2023
 Gode resultat for Statsbygg i 2022OPNING Saemien Sijte på Snåsa var eitt av Statsbyggs ni nybygg som vart opna i fjor.

I 2022 forvalta Statsbygg eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter, og investerte heile 1,2 mrd. koner i vedlikehald av dei. Samstundes opna Statsbygg ni nybygg i løpet av året.

– Året 2022 har vore eit spesielt år prega av uvisse og uro med krig i Ukraina og etterfølgande kraftig prisvekst på energi og mange andre av innsatsfaktorane våre. Det høge prisnivået utfordrar dei økonomiske rammene, spesielt i dei aller største byggeprosjekta våre. Statsbygg nådde likevel dei fleste måla sine i 2022 og kundeundersøkinga vår viser at Statsbygg har godt tilfredse kundar, seier administrerande direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.
 
Årsrapporten for 2022 er no lagt fram for Kommunal- og distriktsdepartementet. Statsbygg forvalta ved utgangen av året eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter eigedom, og leigeinntektene utgjorde 5,8 mrd. kroner.
 
Statsbygg investerte 8,3 mrd. kroner i byggeprosjekta sine. Gjennom året var 34 prosjekt under planlegging og 39 prosjekt under bygging, medan ni blei opna.
 
Statsbygg selde eigne eigedommar med ein gevinst på 392 mill. kroner i fjor. I tillegg hadde Statsbygg i oppdrag å selje andre eigedomar på vegner av staten, blant anna på Adamstuen i Oslo. Desse sala gav staten ei inntekt på nærare 1,9 mrd. kroner i 2022.
 
– Eit av Statsbyggs samfunnsoppdrag er å vareta den verdien statens eigedomar representerer. Vi gjennomførte vedlikehald for over av 1,2 mrd. kroner i fjor. Vi jobbar systematisk med tilstandsanalysar for å avdekke behov for vedlikehaldsarbeid, og det er gledeleg å kunne rapportere at bygningane våre gjennomgåande er godt heldt ved like, seier Nikolaisen.
 
I forbindelse med årsrapporten legg Statsbygg òg fram sin første berekraftsrapport, som samlar resultat innan klima og miljø, sosiale forhold og styring og økonomi.
 
Frå Stavanger til Antarktis
 
Statsbygg har i 2022 hatt mange viktige oppdrag i planleggingsfase. Nokre av desse er konseptvalutredningar for Troll forskingsstasjon i Antarktis, Høgskolen i Innlandet og Stavanger tinghus. Statsbygg har òg hjelpt i ei rekke statlege etatar med leige av lokale i den private marknaden, noko som har ført til at staten vil spare 300 mill. kroner over ein kontraktsperiode på ti år.
 
I årsrapporten kjem det òg fram at Statsbygg målretta jobbar med tiltak mot useriøse aktørar i bransjen. Krav blir stilt til blant anna faglærde, lærlingar og faste tilsettingar, og det blei gjennomført systematiske kontrollar for å sikre etterleving av krava.
 
2022 fortsette Statsbyggs effektivisering av eigedomsforvaltninga seie. Forvaltningsarealet per driftsårsverk var det høgaste dei siste fem åra med 10 660 kvadratmeter per årsverk, og driftskostnadene var dei lågaste i same periode med 72,2 kroner per kvadratmeter. Energibruken per kvadratmeter var òg blant dei lågaste med eit forbruk på 190 kWh per kvadratmeter.

 
SaemienSitje.jpg

Staten bruker mindre areal

Sidan 2019 er arealbruken i staten redusert med 176 000 kvadratmeter. Det kjem fram i Statsbygg sin årlege rapport om statens bruk av lokale, som ... les mer

Trondheimskunstnar skal prege Norsk havteknologisenter

Den trønderske kunstnaren Håvard Homstvedt er invitert til å utvikle eit omfattande kunstforslag til det som skal bli eit av verdas mest avanserte ... les merSpaden i jorda for det nye 22. juli-senteret

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tok i dag det første spadetaket for det nye, permanente 22. juli-senteret i Regjeringskvartalet.

... les mer
Norconsult prosjekterte Årets skolebygg

Torsdag ble det klart at det var Stangaland skole i Karmøy kommune som vant den gjeve prisen Årets skolebygg 2023. Norconsult har hatt ... les merVeidekke: Venter nedgang i det skandinaviske entreprenørmarkedet

Veidekke spår reversering av fjorårets vekst i det skandinaviske entreprenørmarkedet. Lavere etterspørsel som følge av økte renter og inflasjon ... les mer

Kunstig intelligens på tak og fasader

I et nytt utviklingsprosjekt har Statsbygg testet om inspeksjoner av tak og fasader kan effektiviseres med droner, bildegjenkjenning og kunstig ... les mer


Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Norconsult arrangerer Bærekraftsuken 2023 fra 24. april til 28. april. Over 60 webinarer skal gjennomføres med temaer innen sosial, miljømessig og ... les mer

Gode resultat for Statsbygg i 2022

I 2022 forvalta Statsbygg eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter, og investerte heile 1,2 mrd. koner i vedlikehald av dei. Samstundes opna ... les mer


Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergiforsyning for Vikingtidsmuseet

Statsbygg har inngått avtale med AF gruppen om en innovativ og bærekraftig løsning for det nye Vikingtidsmuseet. Avtalen er en samspillsavtale med ... les mer

Statsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS

Statsbyggs nye finansieringskonsept skal bidra til rask og målrettet innovasjon sammen med byggebransjen. Den første ByggBOKS-konkurransen skal ... les mer


Åpnet Europas største ombrukssentral

Statsbygg har vært sentral i utviklingen av Ombygg. Med åpningen av den 4500 kvm store sirkulære ressurssentralen på Økern i Oslo øker potensialet ... les mer

17 meter lange rørsjakter heises på plass i Livsvitenskapsbygget

Sikrere, mer effektivt og mer klimavennlig: Aldri før har prefabrikkerte modulsjakter blitt brukt i et så stort omfang som på Livsvitenskapsbygget ... les mer

Norconsults Cathrine Kirkøen-Bere kåret til en ...
Statsbygg mottok 18 varsler i 2022

Bygg Arena Arendal utfordrer på klima, arbeidsl...
Block Berge endrer navn til Veidekke Prefab

Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse
Veidekke: Vil kjøpe entreprenør i Østfold

Staten sparer milliardar i kontorleige
362 millionar kroner til utbygging av breiband ...

Enighet om Hovedbygningen ved NTNU
La ned grunnsteinen for Blått bygg

Ny undersøking av Statsbygg sitt omdømme
Storslagen kunst i A-blokken

Snart frist for storkontrakt for Norsk havtekno...
Ny utgåve av Åpent Rom

Ocean Space Centre får nytt navn
Klart for bygging av det nye Vikingtidsmuseet

Statsbygg kjøper bustadprosjekt på Svalbard
Skifer og stein får nytt liv i Nydalen

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
Slot Gacor Gampang Menang