onsdag, februar 08, 2023
 Enighet om Hovedbygningen ved NTNUI reguleringsarbeidet for NTNU Campussamling meldte Riksantikvaren i oktober innsigelse til forslaget til utforming av Hovedbygningen på Gløshaugen. Nå er partene kommet til enighet.

PUBLISERT 10.1.2023
FOTO RAMBØLL/C.F. MØLLER ARCHITECTS/ROLVUNG OG BRØNDSTED ARKITEKTER/FABEL ARKITEKTER/OSLO WORKS/MTRE/AAS-JAKOBSEN

Statsbygg, NTNU og Riksantikvaren er enige om de overordnede rammene for reguleringen av NTNUs hovedbygning. Riksantikvaren har meldt at det ikke lenger er grunnlag for innsigelse til utformingen av tilbygget på Hovedbygningen.
 
Det betyr at Trondheim kommune kan ferdigstille planforslagene som skal til behandling i løpet av vinteren, og Statsbygg ferdigstille byggeprogrammet.
 
– Vi er tilfredse med å ha kommet frem til en løsning og et kompromiss, som tar vare på de viktigste kvalitetene ved den fredede hovedbygningen på NTNU. Derfor kan vi frafalle innsigelsen, slik planforslaget ser ut nå. Planforslaget er betydelig forbedret fra det vi la ned innsigelse til, men det er på det rene at dette likevel påvirker den fredede bygningen, sier riksantikvar Hanna Geiran.
 
Tett og godt samarbeid
 
I oktober meldte Riksantikvaren at de ville levere innsigelse til Statsbyggs planforslag for Hovedbygningen på Gløshaugen. Riksantikvaren mente inngripenen i det verneverdige bygget ble for stort.
 
Siden oktober har det vært tett og godt samarbeid mellom Riksantikvaren, Trondheim kommune, Statsbygg og NTNU. Partene har hatt et effektivt og konstruktivt samarbeid for å finne en omforent løsning, noe som har vært nødvendig for at Riksantikvaren kunne trekke sin innsigelse.
 
– Det har vært jobbet godt med å finne mulighetsrommet for hvordan Hovedbygningen kan utformes på en måte som ivaretar både prosjektets behov og vernehensynet for et historisk og viktig bygg i universitetsbyen Trondheim, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Statsbygg.
 
Hovedbygningen på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs historie, og den er sentral i campussamlingsprosjektet og i utviklingen av universitetet og universitetsbyen Trondheim.
 
– Det har vært viktig for NTNU å videreutvikle bygningen slik at den åpnes opp og blir tilgjengelig for alle, og at den får de funksjoner og areal som NTNU har behov for. Hovedbygningen skal utvikles til å være et hovedknutepunkt på campus, sier prosjektdirektør Hanna Maria Jones i NTNU.
 
Omforent løsning
 
Den omforente løsningen som nå går til politisk behandling, består av et mindre omfattende tilbygg enn planforslaget Riksantikvaren varslet innsigelse til. Løsningen sikrer at biblioteket fortsatt står fritt og at aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn i dag.
 
– Tilbygget gir mulighet til å innlemme dagens gårdsrom i bebyggelsen med åpne og utadrettede lokaler for ansatte og studenter. Det gir også mulighet for å åpne bygget ut mot omgivelsene med universell tilgjengelighet, sirkulasjon og ny funksjonalitet, sier Vatnan i Statsbygg.
 
Planen åpner for et tilbygg på den gamle Hovedbygningen som et ryddig og samlende grep. Dette skal styrke historien med et spennende skille mellom epokene i byggets utvikling der den opprinnelige Hovedbygningen fra 1910-1914 og biblioteksfløya fra 1947 spiller en viktig rolle.
 
– Dette vil gi flere funksjonelle rom, som supplerer de flotte rommene som finnes i Hovedbygningen allerede, og bidrar til at den blir et naturlig hovedknutepunkt på campus, sier Jones i NTNU.

 
NTNUhovedbygning.jpg

Veidekke: Vil kjøpe entreprenør i Østfold

Veidekke har inngått intensjonsavtale om å kjøpe alle aksjene i entreprenøren Haugerud Vikeby AS i Mysen. – Vi ønsker å ta større del av det lokale ... les mer

Staten sparer milliardar i kontorleige

Statsbygg er rådgivar for statlege verksemder når dei skal forhandle kontorlokale med private utleigarar. I reforhandlingane blir det lagt vekt på ... les mer362 millionar kroner til utbygging av breiband i heile Noreg

Kommunal- og distriktsdepartementet har fordelt 362 millionar kroner til utbygging av breiband i heile Noreg.

... les mer
Enighet om Hovedbygningen ved NTNU

I reguleringsarbeidet for NTNU Campussamling meldte Riksantikvaren i oktober innsigelse til forslaget til utforming av Hovedbygningen på ... les merLa ned grunnsteinen for Blått bygg

Blått møtte kvitt då statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i eit vinterleg Bodø la ned grunnsteinen til nybygget ved Nord universitet.

... les mer
Ny undersøking av Statsbygg sitt omdømme

Statsbygg har ein solid posisjon i byggenæringa, slår ei ny omdømmeundersøking fast.

... les mer

Storslagen kunst i A-blokken

Når A-blokken i det nye regjeringskvartalet står ferdig i 2025 vil du bli møtt av noe helt spesielt i inngangspartiet: Et 50 meter høyt kunstverk, ... les mer

Snart frist for storkontrakt for Norsk havteknologisenter

Byggingen av Norsk havteknologisenter er i full gang, og i løpet av vinteren vil Statsbygg inngå kontrakt med entreprenør til byggingen av det ... les mer


Ny utgåve av Åpent Rom

Det tok 60 år, men no har den sørsamiske befolkninga endeleg fått det museet og kultursenteret dei trong. Siste utgåve av Statsbygg-magasinet Åpent ... les mer

Ocean Space Centre får nytt navn

Ocean Space Centre endrer navn og blir Norsk havteknologisenter, eller The Norwegian Ocean Technology Centre på engelsk.

... les mer

Klart for bygging av det nye Vikingtidsmuseet

Statsbygg har signert kontrakt med AF Gruppen for grunnarbeida til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo. Kontrakten har ein verdi på om lag ... les mer

Statsbygg kjøper bustadprosjekt på Svalbard

Det er stort behov for nye bustadar i Longyearbyen. No kjøper Statsbygg ein planlagt blokk med 27 leilegheiter, som skal stå ferdig våren 2024.

... les mer
Skifer og stein får nytt liv i Nydalen
Statsbyggs prosjekter videreføres

Får ikke bukt med mangelfulle byggesøknader
Veidekke: Starter bygging av hovedkontor i Oslo

La ned grunnstein for Helgasetr
Ambisiøse energimål i Statsbygg

Rapport: Statens lokale 2021
Veidekke: Etablerer selskap for sirkulære løsni...

OBOS og Hafslund Ny Energi starter nytt solener...
Veidekke: Leverer råbygg til HENT i Stavanger

Galopperende kostnadsutvikling bekymrer
Kartlegger mangfoldet i eiendomsbransjen

Bærekraft må stå i første rekke
Norconsulter realiserte småbrukdrømmen

Tysk steinpris til Nasjonalmuseet
Statsbygg avslutter kontrakt

Lokale entreprenører bygger Oslo Space Centre
Minnestedet på Utøykaia åpnet

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123 movies