onsdag, mai 22, 2024
 Ny undersøking av Statsbygg sitt omdømmeFoto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Statsbygg har ein solid posisjon i byggenæringa, slår ei ny omdømmeundersøking fast.

– Det er viktig å måle jamleg kva samarbeidspartnarane våre i næringa tenker om å jobbe med oss. Her får vi nyttig informasjon, som vi kan bruke i arbeidet med å forbetre oss. Samtidig får vi slått fast at posisjonen vår i næringa er solid. Posisjonen kan vi bruke for å påverke og utvikle næringa, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.
 
Denne hausten er det gjennomført ei omdømmeundersøking blant Statsbyggs største og viktigaste leverandørar. Hovudbildet i undersøkinga er at leverandørane ser på Statsbygg som ein attraktiv og profesjonell samarbeidspartnar.
 
Undersøkinga blei utført som anonyme djupneintervju av utvalde kontaktpersonar hos entreprenørar, rådgivarar og leverandørar for drift og vedlikehald, med ei god spreiing i både fagområde og geografi.

«Det eg er mest stolt over, er å få vere med på eit så samfunnsnyttig prosjekt. Det er berikande og nyttig … eg er stolt av å få representere Statsbygg»

FRÅ INTERVJU I UNDERSØKINGA

I intervjua fekk Statsbygg mange positive og konstruktive tilbakemeldingar frå leverandørar, både generelt og på spesifikke, strategisk viktige område.
 
Det er òg interessant at svært mange av tilbakemeldingane på både sterke sider og sider med forbetringspotensial, speglar funn i Statsbyggs eigne kundeundersøkingar og medarbeidarundersøkingar, påpeikar Hege Njaa Aschim.
 
Undersøkinga blei planlagt og gjennomført av Rambøll Management Consulting på vegner av Statsbygg. Funna er samla, analysert og strukturert i ein rapport som inneheld hovudfunn frå undersøkinga generelt.

 
Statsbygg-omdømme.jpg

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les mer

Veidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les merFørste byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer

Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les merKunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer

Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer


Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer

Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer


Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling

Prosjektet som skal samle fagmiljøene ved NTNU på Gløshaugen i Trondheim, går nå inn i en fase med videre prosjektutvikling- og gjennomføring. ... les mer


Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre et miljøsertifisert kontor- og næringsbygg på kaipromenaden i Haugesund for Smedasundet Sytti7 AS (Caiano ... les mer

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotografiar

Lei av trauste byggegjerde? No kan du sjå fire fotografi av Vibeke Tandberg når du går forbi byggeplassen til det nye Regjeringskvartalet.

... les mer
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...
Syv ukers skoleturnè for yrkesfag

Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg
Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

Startskudd for NTNU Campussamling
D-blokka har nådd høgda si

Statsbygg har laget Samspillsboka
Delte Statsbyggs studentpris i Bergen

Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...
Skanska blir entreprenør på C-blokken

Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...
Rekordhøy bevilgning til bygging

Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...
Grønt lys for Tønsberg tinghus

Konkurranse om minnested i Regjeringskvartalet
Når Veidekke flytter inn i 2024 skal de kunne s...

Imponerende løsninger fra Statsbyggs Summer Int...
Byggavfall blir klimavennlig jord

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies