lørdag, april 01, 2023
 Statsbygg kjøper bustadprosjekt på SvalbardREKKE Blokka lengst til høgre skal no oppførast og etter planen stå ferdig våren 2024.

Det er stort behov for nye bustadar i Longyearbyen. No kjøper Statsbygg ein planlagt blokk med 27 leilegheiter, som skal stå ferdig våren 2024.

– Gode bustadar er viktige for å halde ved lag Longyearbyen som eit lokalsamfunn. Mange av dagens bustadar her er små og har behov for utbetringar. Dette prosjektet vil utgjere ein betydeleg forskjell for offentleg tilsette på Svalbard, seier administrerande direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.
 
Statsbygg har det seinaste året greidd ut moglegheita for å kjøpe bustadprosjektet i veg 507 i Longyearbyen. Den planlagde blokka består av to delar på høvesvis tre og fire etasjar, som saman rommar 27 leilegheiter og ein næringsseksjon.
 
No er det klart at Statsbygg kjøper blokka av Svalbard Utbygging AS. Blokka har eit totalt areal på 3480 m2 og skal byggast av entreprenøren Consto Svalbard.
 
Leilegheitene er store familieleilegheiter på tre og fire rom, som det er mangel på i Statsbyggs portefølje, og tre av leilegheitene er òg universelt forma. Planlagt byggestart er november 2022, med planlagt ferdigstilling våren 2024.
 
Høge klimaambisjonar

 
Som ny eigar har Statsbygg auka klimaambisjonane i prosjektet. Med blant anna tjukkare isolering og vindauge av høgare kvalitet er blokka oppgradert til passivhusstandard. I tillegg er bygget endra til å kunne tole lasta av eit framtidig solcelleanlegg på taket.
 
– Ettersom straumen og fjernvarmen på Svalbard framleis kjem frå kolkraft vil tiltaka anslagsvis gi ei klimagassinnsparing på over 300 tonn Co2 årleg, seier Nikolaisen.
 
Dei nye leilegheitene vil inngå som ein del av den såkalla bustadpoolen i Longyearbyen, som Statsbygg forvaltar og drifter på vegner av staten. Bustadpoolens mandat er blant anna å sikre dekning av bustadar til tilsette i offentleg sektor. Bustadpoolen består i dag av 220 bueiningar som staten ved Statsbygg eig, og 65 bueiningar som staten ved Statsbygg leiger.

 
Svalbard.jpg

Kunstig intelligens på tak og fasader

I et nytt utviklingsprosjekt har Statsbygg testet om inspeksjoner av tak og fasader kan effektiviseres med droner, bildegjenkjenning og kunstig ... les mer

Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2023

Norconsult arrangerer Bærekraftsuken 2023 fra 24. april til 28. april. Over 60 webinarer skal gjennomføres med temaer innen sosial, miljømessig og ... les merGode resultat for Statsbygg i 2022

I 2022 forvalta Statsbygg eit samla areal på 2,84 mill. kvadratmeter, og investerte heile 1,2 mrd. koner i vedlikehald av dei. Samstundes opna ... les mer

Statsbygg bygger flomtunnel og sjøvannsenergiforsyning for Vikingtidsmuseet

Statsbygg har inngått avtale med AF gruppen om en innovativ og bærekraftig løsning for det nye Vikingtidsmuseet. Avtalen er en samspillsavtale med ... les merStatsbygg lanseres innovasjonssamarbeidet ByggBOKS

Statsbyggs nye finansieringskonsept skal bidra til rask og målrettet innovasjon sammen med byggebransjen. Den første ByggBOKS-konkurransen skal ... les mer

Åpnet Europas største ombrukssentral

Statsbygg har vært sentral i utviklingen av Ombygg. Med åpningen av den 4500 kvm store sirkulære ressurssentralen på Økern i Oslo øker potensialet ... les mer


17 meter lange rørsjakter heises på plass i Livsvitenskapsbygget

Sikrere, mer effektivt og mer klimavennlig: Aldri før har prefabrikkerte modulsjakter blitt brukt i et så stort omfang som på Livsvitenskapsbygget ... les mer

Norconsults Cathrine Kirkøen-Bere kåret til en av Norges fremste tech-kvinner

Cathrine Kirkøen-Bere (32) er på Topp 50-listen over de fremste kvinnene i Norge innen teknologi. Det var 8. mars, på den internasjonale ... les mer


Statsbygg mottok 18 varsler i 2022

Statsbyggs varslingskomité mottok 18 varsler i 2022. Dette er en økning på 50 prosent i forhold til året før. Av varslene var det åtte som krevde ... les mer

Bygg Arena Arendal utfordrer på klima, arbeidsliv og boligbygging

Gjennom Bygg Arena Arendal forener Statsbygg krefter med ledende bransjeaktører på Arendalsuka 2023. I år rettes søkelyset mot løsninger som sikrer ... les mer


Block Berge endrer navn til Veidekke Prefab

Veidekkes datterselskap for prefabrikkerte betongelementer på Klepp syd for Stavanger endrer navn til Veidekke Prefab. Det nye navnet tydeliggjør ... les mer

Statsbygg planlegger salg av Victoria terrasse

Med rik historie og fantastisk beliggenhet er Victoria terrasse en unik eiendom sentralt i Oslo. Nå har Statsbygg fått i oppdrag fra Kommunal- og ... les mer

Veidekke: Vil kjøpe entreprenør i Østfold
Staten sparer milliardar i kontorleige

362 millionar kroner til utbygging av breiband ...
Enighet om Hovedbygningen ved NTNU

La ned grunnsteinen for Blått bygg
Ny undersøking av Statsbygg sitt omdømme

Storslagen kunst i A-blokken
Snart frist for storkontrakt for Norsk havtekno...

Ny utgåve av Åpent Rom
Ocean Space Centre får nytt navn

Klart for bygging av det nye Vikingtidsmuseet
Statsbygg kjøper bustadprosjekt på Svalbard

Skifer og stein får nytt liv i Nydalen
Statsbyggs prosjekter videreføres

Får ikke bukt med mangelfulle byggesøknader
Veidekke: Starter bygging av hovedkontor i Oslo

La ned grunnstein for Helgasetr
Ambisiøse energimål i Statsbygg

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123 movies