torsdag, juni 30, 2022
 I rute på Ila fengsel
- OPEN Hovudbygget er ein av bygningane som bli rehabilitert.

Porten er open og dørene ulåst. Med dei innsette mellombels flytta til Ullersmo er Statsbygg godt i gang med rehabiliteringa ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

– Det er ei omfattande og krevjande oppgåve å tømme fengselet slik at vi kan komme til, men det var heilt nødvendig. Desse bygningane ved Ila var i svært dårleg forfatning, seier prosjektleiar Tor Sommerstad i Statsbygg.
 
Han påpeikar at dei fleste av oppgraderingane som blir gjort er av typen ein ikkje vil kunne sjå, men som ligg skjult i veggar, golv og tak.
 
– Så sjølv om dette på overflata står fram som ei nøktern rehabilitering vil forholda her bli langt betre etter at vi er ferdige, seier han.
 
Det er gått eit år sidan bussane gjekk frå Ila til Ullersmo og Statsbygg sette i gang med rehabiliteringa av delar av bygningsmassen, nærare bestemt Hovudbygget, Sydblokka og Annekset. No er oppgraderinga av ventilasjonssystem, elektriske anlegg og røyrsystem godt i gang. Det blir installert toalett på alle celler, alle celledørene skiftes ut, overflater målast og enkelte stadar blir det gjort mindre innvendige ombyggingar for å få utnytta areala betre.
9360 glasruter skifta ut
 
I Hovudbygget rehabiliterast alle vindauga. Det vil seie at alle glasa i vindauga må kittast om. Hovudbygget har 260 vindauge, som i sin tur består av 36 små glasruter. Til saman blir det då 9360 glasruter som må takast ut og inn i rammeverket igjen.
 
Hovudbygget på Ila hadde opphavleg naturleg ventilasjon, men etter fleire pålegg frå brannvesenet har den naturlege ventilasjonen blitt tetta. Det tekniske anlegget har delvis hatt komponentar frå då bygget stod ferdig i 1939.
 
– Inneklimaet vil framover bli noko heilt anna. Tidlegare har det kunna bli veldig varmt på cellene fordi dei ikkje har hatt solskjerming, men no vil cellene som resten av fengselet vere eigna for langsiktig fengselsdrift, seier Sommerstad.
 
Statsbygg gjennomfører prosjektet på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet. Håndverkskompaniet AS er totalentreprenør. Ila fengsel skal vere klar for fengselsdrift 1.mai 2023. Kostnadsramma er på 371,5 millionar kroner.
 
I tillegg til den tekniske rehabiliteringa blir det på oppdrag for Kriminalomsorgsdirektoratet òg bygd ein ny mindre celleavdeling på baksida av dagens hovudbygning med seks celler for psykisk sjuke innsette. Sjølv om avdelinga blir bygd med krava til eit fengsel, skal han i mindre grad blir opplevd som eit. Nybygget skal stå ferdig samtidig med dei andre arbeida på Ila.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

- Blei oppført som eit kvinnefengsel i Bærum kommune. Bygginga starta i 1938.

- Okkupasjonsmakta tok i bruk fengselet som interneringsleir for norske offiserar.

- Frå juni 1941 blei det som ble bygd som fengsel, til krigsfangeleiren Grini. Grini fangeleir var den største leiren for politiske fangar i Noreg under 2. verdskrig.

- Ila fengsel og forvaringsanstalt har i dag 124 plassar fordelt på 12 avdelingar og 230 tilsette.

 
Ila-fengsel.jpg

Lokale entreprenører bygger Oslo Space Centre

Statsbygg har signert kontrakter med trønderske entreprenørselskaper til en samlet verdi på rundt 600 millioner kroner. Alt er klart for byggingen ... les mer

Minnestedet på Utøykaia åpnet

Det nasjonale minnestedet etter 22. juli ble åpnet lørdag 18. juni. H.K.H Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltok sammen med ... les merI rute på Ila fengsel

Porten er open og dørene ulåst. Med dei innsette mellombels flytta til Ullersmo er Statsbygg godt i gang med rehabiliteringa ved Ila fengsel og ... les mer

Grønt lys for ombrukssentral

Europas største ombrukssentral for byggevarer har fått klarsignal. Byggenæringens svar på Fretex kan være i drift på Økern i Oslo innen utgangen av ... les merNasjonalmuseet åpnes!

Vi gleder oss til Nasjonalmuseet åpnes 11. juni. Da er det ikke bare Norges, men Nordens, største kulturbygg som møter sitt publikum.

... les mer
I gang med A-blokka

Statsbygg er i gang med bygginga av A-blokka i regjeringskvartalet. I første omgang er det snakk om støypearbeider i etasjane under bakken.

... les mer

Tegningsløse byggeplasser positivt for unge fagarbeidere

På leilighetsprosjekt Nybyen i Sandefjord, som Kruse Smith bygger for Inter Eiendom er snittalder på betongarbeidere 30 år. Her eksisterer ingen ... les mer

Nær fordobling av svanemerket byggevirksomhet på to år

Svanemerket byggevirksomhet er i fremgang. Nye tall fra Nordisk Miljømerking viser en fordobling i antallet svanemerkede boenheter og formålsbygg i ... les mer


Norconsult en av de første i Europa med teknisk verifikasjon på EUs taksonomi

EUs taksonomi krever langt mer enn regneark. Stadig flere av Norconsults kunder ønsker teknisk rådgiving i forbindelse med scoring etter ... les mer

KF-skolen i Stavanger er kåret til årets skolebygg

LINK Arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskapsarkitektur på KF-skolen som i dag mottok prisen Årets skolebygg 2022.

... les mer

Nye grep i store prosjekter

«Komplekse byggeprosjekter vil alltid være vanskelige. Men gjennomføringen av dem kan forbedres med systematisk læring og tydeligere krav til alle ... les mer

370 millioner til fylkene for å skaffe flere læreplasser

– Norge trenger mange flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdstoppen. Hvert år står flere tusen ungdommer ... les mer

Norconsult vinner kommunikasjonspris for "Rådgi...
Klart for bygging av Ocean Space Centre

Bekymring for økte byggepriser
Kåring av Årets skolebygg 2022

Statsbygg investerte for 6,6 milliarder i 2021
Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2022: K...

Prisvarsel fra 1. april 2022
Starter byggingen av nye Drammen tinghus

Rabani med doktorgrad om rehabilitering til ene...
Revidert forprosjekt Nationaltheatret

Bygger nytt 22. juli-senter
Firesafe øker satsingen på brannslukking

Geotermos gir isfri fotballbane
Statsbygg sparte 92 millioner i strøm

Den gylne hjelm til Campus Ås
I rute med planarbeidet for NTNU Campussamling

Statsbygg har fått rammen for Livsvitenskapsbygget
Bedre prosjektering av trapper

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
soap2day