lørdag, november 26, 2022
 I rute på Ila fengsel
- OPEN Hovudbygget er ein av bygningane som bli rehabilitert.

Porten er open og dørene ulåst. Med dei innsette mellombels flytta til Ullersmo er Statsbygg godt i gang med rehabiliteringa ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

– Det er ei omfattande og krevjande oppgåve å tømme fengselet slik at vi kan komme til, men det var heilt nødvendig. Desse bygningane ved Ila var i svært dårleg forfatning, seier prosjektleiar Tor Sommerstad i Statsbygg.
 
Han påpeikar at dei fleste av oppgraderingane som blir gjort er av typen ein ikkje vil kunne sjå, men som ligg skjult i veggar, golv og tak.
 
– Så sjølv om dette på overflata står fram som ei nøktern rehabilitering vil forholda her bli langt betre etter at vi er ferdige, seier han.
 
Det er gått eit år sidan bussane gjekk frå Ila til Ullersmo og Statsbygg sette i gang med rehabiliteringa av delar av bygningsmassen, nærare bestemt Hovudbygget, Sydblokka og Annekset. No er oppgraderinga av ventilasjonssystem, elektriske anlegg og røyrsystem godt i gang. Det blir installert toalett på alle celler, alle celledørene skiftes ut, overflater målast og enkelte stadar blir det gjort mindre innvendige ombyggingar for å få utnytta areala betre.
9360 glasruter skifta ut
 
I Hovudbygget rehabiliterast alle vindauga. Det vil seie at alle glasa i vindauga må kittast om. Hovudbygget har 260 vindauge, som i sin tur består av 36 små glasruter. Til saman blir det då 9360 glasruter som må takast ut og inn i rammeverket igjen.
 
Hovudbygget på Ila hadde opphavleg naturleg ventilasjon, men etter fleire pålegg frå brannvesenet har den naturlege ventilasjonen blitt tetta. Det tekniske anlegget har delvis hatt komponentar frå då bygget stod ferdig i 1939.
 
– Inneklimaet vil framover bli noko heilt anna. Tidlegare har det kunna bli veldig varmt på cellene fordi dei ikkje har hatt solskjerming, men no vil cellene som resten av fengselet vere eigna for langsiktig fengselsdrift, seier Sommerstad.
 
Statsbygg gjennomfører prosjektet på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet. Håndverkskompaniet AS er totalentreprenør. Ila fengsel skal vere klar for fengselsdrift 1.mai 2023. Kostnadsramma er på 371,5 millionar kroner.
 
I tillegg til den tekniske rehabiliteringa blir det på oppdrag for Kriminalomsorgsdirektoratet òg bygd ein ny mindre celleavdeling på baksida av dagens hovudbygning med seks celler for psykisk sjuke innsette. Sjølv om avdelinga blir bygd med krava til eit fengsel, skal han i mindre grad blir opplevd som eit. Nybygget skal stå ferdig samtidig med dei andre arbeida på Ila.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

- Blei oppført som eit kvinnefengsel i Bærum kommune. Bygginga starta i 1938.

- Okkupasjonsmakta tok i bruk fengselet som interneringsleir for norske offiserar.

- Frå juni 1941 blei det som ble bygd som fengsel, til krigsfangeleiren Grini. Grini fangeleir var den største leiren for politiske fangar i Noreg under 2. verdskrig.

- Ila fengsel og forvaringsanstalt har i dag 124 plassar fordelt på 12 avdelingar og 230 tilsette.

 
Ila-fengsel.jpg

Ny utgåve av Åpent Rom

Det tok 60 år, men no har den sørsamiske befolkninga endeleg fått det museet og kultursenteret dei trong. Siste utgåve av Statsbygg-magasinet Åpent ... les mer

Ocean Space Centre får nytt navn

Ocean Space Centre endrer navn og blir Norsk havteknologisenter, eller The Norwegian Ocean Technology Centre på engelsk.

... les mer


Klart for bygging av det nye Vikingtidsmuseet

Statsbygg har signert kontrakt med AF Gruppen for grunnarbeida til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo. Kontrakten har ein verdi på om lag ... les mer

Statsbygg kjøper bustadprosjekt på Svalbard

Det er stort behov for nye bustadar i Longyearbyen. No kjøper Statsbygg ein planlagt blokk med 27 leilegheiter, som skal stå ferdig våren 2024.

... les mer


Skifer og stein får nytt liv i Nydalen

Miljøtiltak i praksis: Materialar som Statsbygg fekk til overs i arbeidet med det nye regjeringskvartalet, er no brukt på nytt i ein ny ... les mer

Statsbyggs prosjekter videreføres

Statsbudsjettet for 2023 innebærer en videreføring av alle Statsbyggs prosjekter som er under bygging.

... les mer

Får ikke bukt med mangelfulle byggesøknader

SSBs årlige KOSTRA-tall viser at over en av tre av alle byggesøknader er mangelfulle. Tallet har vært uendret på tre år.

... les mer
Veidekke: Starter bygging av hovedkontor i Oslo

Veidekke Bygg har fått i oppdrag av Ulven B1 Næringstomt AS (50/50 OBOS og Veidekke ASA) å bygge nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven i Oslo. ... les mer


La ned grunnstein for Helgasetr

18.000 kvadratmeter store Helgasetr skal huse nysgjerrige, kunnskapsrike og kloke studentar i Trondheim. I dag la minister for forsking og høgare ... les mer

Ambisiøse energimål i Statsbygg

Statsbygg anslår at staten årlig kan spare 1,5 mrd. i energiutgifter ved å gjøre offentlige bygg mer energieffektive.

... les mer

Rapport: Statens lokale 2021

Staten bruker i snitt 28 kvm kontorareal per tilsett, til ein snittpris på 2 269 kroner per kvm, dvs. 94 074 kroner per årsverk. Det viser ... les mer

Veidekke: Etablerer selskap for sirkulære løsninger

Veidekke Sirkulær AS er nå etablert for å håndtere pågående sirkulære prosjekter og initiere nye klimaløsninger i bygg- og anleggsbransjen. Først ... les mer

OBOS og Hafslund Ny Energi starter nytt solener...
Veidekke: Leverer råbygg til HENT i Stavanger

Galopperende kostnadsutvikling bekymrer
Kartlegger mangfoldet i eiendomsbransjen

Bærekraft må stå i første rekke
Norconsulter realiserte småbrukdrømmen

Tysk steinpris til Nasjonalmuseet
Statsbygg avslutter kontrakt

Lokale entreprenører bygger Oslo Space Centre
Minnestedet på Utøykaia åpnet

I rute på Ila fengsel
Grønt lys for ombrukssentral

Nasjonalmuseet åpnes!
I gang med A-blokka

Tegningsløse byggeplasser positivt for unge fag...
Nær fordobling av svanemerket byggevirksomhet p...

Norconsult en av de første i Europa med teknisk...
KF-skolen i Stavanger er kåret til årets skolebygg

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges