mandag, mai 16, 2022
 Rabani med doktorgrad om rehabilitering til energieffektive kontorbyggMehrdad Rabani og avdelingsleder Monica Havskjold

Nylig forsvarte Mehrdad Rabani sin doktoravhandling ved NTNU om hvordan norske kontorbygg kan rehabiliteres til nær-null energinivå (nZEB) gjennom å identifisere effektive rehabiliterings-tiltak.

– Formålet til forskningsprosjektet har vært å utarbeide metoder og modeller for effektiv beslutningsstøtte ved rehabilitering av kontorbygg til nær-null energi nivå, sier Mehrdad Rabani som til daglig jobber i seksjon inneklima, dagslys og energi i Multiconsult.

Forskningsprosjektet tok for seg to referansebygg, det første bygget etter Byggteknisk forskrift – TEK 10, med få, enkle og kostnadseffektive tiltak, og det andre bygget etter TEK 87, med flere, større og komplekse tiltak. Ved hjelp av modellverktøyet IDA-ICE ble effekten av tiltakene, og avhengighet mellom dem, undersøkt. Det var viktig å se effekten tiltakene hadde på energibruk, termisk inneklima og klimagassutslipp, samt livssykluskostnad for tiltakene.

– Mehrdad har utført et veldig relevant og spennende forskningsprosjekt. Rehabilitering er et voksende marked og dette forskningsprosjektet har gitt oss god innsikt og nye verktøy som vil komme både oss og kundene til gode. Vi er stolte over at han nå har gjennomført doktorgraden, og at han nå vil ta med seg denne kunnskapen og erfaringen inn i jobben som rådgiver i Multiconsult. Han er en dyktig fagperson som har bidratt med videreutvikling av IDA-ICE, vårt viktigste simuleringsverktøy, sier Monica Havskjold, avdelingsleder Energi og teknikk i Multiconsult

Stort potensial ved rehabilitering
Forskningsprosjektet fant ut at norske kontorbygg kan oppnå inntil 55 prosent bedre energiytelse enn lavenergibygg ved å gjennomføre rehabiliteringstiltak. En «all-air strategi» bør vurderes som en lavenergiløsning ved rehabilitering av kontorbygg. På svært kalde dager kan det være en utfordring å oppnå tilstrekkelig termisk komfort. En «All-air strategi» bruker ventilasjonssystemet for all tilførsel av varme og kjøling, samt avfukting, til bygget. Denne løsningen er i utstrakt bruk i Nord-Amerika, UK og Asia. I områder med stort oppvarmingsbehov som i Nord-Europa, er det vanligere med et vannbårent varmeanlegg, mens kjøling ivaretas via ventilasjon. Rehabilitering av norske kontorbygg ved hjelp av «all-Air-strategien» kan redusere CO2-utslippet fra byggene med opptil 52 prosent.

Videre fant man ut at de viktigste faktorene ved styring av solavskjerming og vinduer er den operative innetemperaturen og solinnstrålingen, samt at det er bedre å re-isolere bygningskroppen fremfor å gjøre noe med underetasjen/gulvet i bygget.

– Det er verdt å nevne at optimeringstilnærmingene foreslått i denne oppgaven kan brukes på alle stadier av bygningsdesignprosessen og kan bidra til å forbedre robustheten til bygningsdesignet for å oppnå et nær-null energinivå på kontorbygg i Norge, avslutter Rabani, som forsvarte sin doktoravhandling tirsdag 21. desember 2021.

Les: Retrofitting of Norwegian Office Buildings towards Nearly Zero Energy-Technical, Environmental, and Economic Aspects.

 
Rabani---Havskjold.jpg

Norconsult en av de første i Europa med teknisk verifikasjon på EUs taksonomi

EUs taksonomi krever langt mer enn regneark. Stadig flere av Norconsults kunder ønsker teknisk rådgiving i forbindelse med scoring etter ... les mer

KF-skolen i Stavanger er kåret til årets skolebygg

LINK Arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskapsarkitektur på KF-skolen som i dag mottok prisen Årets skolebygg 2022.

... les mer


Nye grep i store prosjekter

«Komplekse byggeprosjekter vil alltid være vanskelige. Men gjennomføringen av dem kan forbedres med systematisk læring og tydeligere krav til alle ... les mer

370 millioner til fylkene for å skaffe flere læreplasser

– Norge trenger mange flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdstoppen. Hvert år står flere tusen ungdommer ... les merNorconsult vinner kommunikasjonspris for "Rådgiverne"

Norconsults dokumentarserie «Rådgiverne» fra 2021 vant prisen «Beste digitale kampanje» under Europower Communications Conference i går. Nå lover ... les mer

Klart for bygging av Ocean Space Centre

Med motteke oppdragsbrev for det nye havromssenteret planlegg Statsbygg å starte bygginga på Tyholt i Trondheim til hausten.

... les mer

Bekymring for økte byggepriser

Store byggeprosjekter kan bli dyrere enn planlagt. – Vi er bekymret for kostnadene knyttet til det å bygge nye sykehus, sier administrerende ... les mer

Kåring av Årets skolebygg 2022

Se de fem spennende skolene konkurrere om den fine prisen Årets skolebygg 20222! Stemmegivningen har begynt, og stemmene kan avgis til den 20. ... les mer


Statsbygg investerte for 6,6 milliarder i 2021

Statsbygg nådde et driftsresultat på 2,16 milliarder i fjor, viser årsrapporten som nå er lagt fram. 18 bygg ble ferdigstilt i Norge og ... les mer

Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2022: Kunnskap vokser når den deles

Hvordan skaper vi verdi av bærekraft, og hvordan blir et prosjekt bærekraftig? Hva må vi egentlig gjøre for at kundene skal få realisert mer ... les mer


Prisvarsel fra 1. april 2022

Byggevarekjeder forbereder kunder på prishopp på byggevarer. Noen kan bli inntil 20 prosent dyrere.

... les mer
Starter byggingen av nye Drammen tinghus

Rivingen av gamle Park hotell i Drammen er gjennomført. Nå starter Statsbygg og NCC opp betongarbeidene til det nye tinghuset.

... les mer
Rabani med doktorgrad om rehabilitering til ene...
Revidert forprosjekt Nationaltheatret

Bygger nytt 22. juli-senter
Firesafe øker satsingen på brannslukking

Geotermos gir isfri fotballbane
Statsbygg sparte 92 millioner i strøm

Den gylne hjelm til Campus Ås
I rute med planarbeidet for NTNU Campussamling

Statsbygg har fått rammen for Livsvitenskapsbygget
Bedre prosjektering av trapper

Avinor lyser ut milliardkontrakter på Norges st...
Norconsult med fem nominerte til "Årets Kraftkv...

Nok et år med rekordhøye investeringer hos Cramo
Firesafe styrker seg på brannalarm - kjøper Tec...

Rekordomsetning for varehus i Byggtorget i 2021
Et styrket Multiconsult tar fatt på det nye året

Nye Trondheim S blir Norges mest moderne
Et høyhus i tre

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
soap2day