tirsdag, mai 17, 2022
 Den gylne hjelm til Campus ÅsNYBYGG Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flytta i 2020 frå Adamstuen i Oslo til Ås. Her er dei nå samlokaliserte i eit nybygg ved Noregs miljø og biovitskaplege universitet.

Den gylne hjelm til Campus Ås

Statsbygg har tildelt prisen Den gylne hjelm 2021 til Campus Ås-prosjektet. Prisen blir kvart år gitt til eit prosjekt som har utmerkt seg med godt arbeid for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Prisen blir tildelt internt i Statsbygg, men heng likevel høgt å få. Med rundt 100 byggeprosjekt i arbeid, er konkurransen stor. Prisen er også blitt ei drivkraft for å jobbe innovativt for trygge arbeidsplassar og gode arbeidsforhold for alle.
 
Byggeprosjektet på Campus Ås får prisen for sitt bidrag til forsking på SHA i samarbeid med Multiconsult, der vurderingar og leveransar i prosjekteringsfasen blei haldne saman med uønskte hendingar i byggefasen over ein periode på tre og eit halvt år. Utviklingsprosjektet resulterte i ein nyttig rapport med 10 anbefalingar som kan brukast av heile bransjen, både prosjekterande, byggherre og entreprenørane.
 
– Denne type utviklingsprosjekt er viktig for å sette søkelys på korleis dei prosjekterande kan bidra til trygge byggeplassar alt i planleggingsfasen, seier Knut Aaneland i Multiconsult:
 
– Det blei tidleg klart for oss at sikker produksjon handlar om å forstå heile produksjonskjeda, frå oppstart prosjektering til ferdig bygg. Samarbeidet med Statsbygg har vore svært godt, og så vidt vi veit har det ikkje vore gjennomført tilsvarande studiar over eit så langt tidsrom.
 
Som eit ledd i prosjektet tok fem studentar på NMBU masteroppgåvene sine innanfor SHA på Campus Ås. Multiconsult fungerte som fagleg rettleiar og mentor, mens Statsbygg la forholda til rette ved å opne Campus Ås for studentane og gi dei tilgang til nøkkelinformasjon og personell.
 
Det same gjorde hovudbedriftene. Dette resulterte i eit godt samarbeid mellom Statsbygg, Multiconsult og alle entreprenørane som var prega av openheit og tillit.
 
– Campus Ås-prosjektet har også fått prisen for svært godt SHA-arbeid på ein stor og komplisert byggeplass. Det har vore få alvorlege hendingar med stort skadepotensial, etter mange års bygging av Veterinærbygget og dei tilknytte byggeprosjekta på campus, seier Tanja Dugstad, SHA-leiar i Statsbygg.

 
Campus-A.jpg

Norconsult en av de første i Europa med teknisk verifikasjon på EUs taksonomi

EUs taksonomi krever langt mer enn regneark. Stadig flere av Norconsults kunder ønsker teknisk rådgiving i forbindelse med scoring etter ... les mer

KF-skolen i Stavanger er kåret til årets skolebygg

LINK Arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskapsarkitektur på KF-skolen som i dag mottok prisen Årets skolebygg 2022.

... les mer


Nye grep i store prosjekter

«Komplekse byggeprosjekter vil alltid være vanskelige. Men gjennomføringen av dem kan forbedres med systematisk læring og tydeligere krav til alle ... les mer

370 millioner til fylkene for å skaffe flere læreplasser

– Norge trenger mange flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdstoppen. Hvert år står flere tusen ungdommer ... les merNorconsult vinner kommunikasjonspris for "Rådgiverne"

Norconsults dokumentarserie «Rådgiverne» fra 2021 vant prisen «Beste digitale kampanje» under Europower Communications Conference i går. Nå lover ... les mer

Klart for bygging av Ocean Space Centre

Med motteke oppdragsbrev for det nye havromssenteret planlegg Statsbygg å starte bygginga på Tyholt i Trondheim til hausten.

... les mer

Bekymring for økte byggepriser

Store byggeprosjekter kan bli dyrere enn planlagt. – Vi er bekymret for kostnadene knyttet til det å bygge nye sykehus, sier administrerende ... les mer

Kåring av Årets skolebygg 2022

Se de fem spennende skolene konkurrere om den fine prisen Årets skolebygg 20222! Stemmegivningen har begynt, og stemmene kan avgis til den 20. ... les mer


Statsbygg investerte for 6,6 milliarder i 2021

Statsbygg nådde et driftsresultat på 2,16 milliarder i fjor, viser årsrapporten som nå er lagt fram. 18 bygg ble ferdigstilt i Norge og ... les mer

Norconsult inviterer til Bærekraftsuken 2022: Kunnskap vokser når den deles

Hvordan skaper vi verdi av bærekraft, og hvordan blir et prosjekt bærekraftig? Hva må vi egentlig gjøre for at kundene skal få realisert mer ... les mer


Prisvarsel fra 1. april 2022

Byggevarekjeder forbereder kunder på prishopp på byggevarer. Noen kan bli inntil 20 prosent dyrere.

... les mer
Starter byggingen av nye Drammen tinghus

Rivingen av gamle Park hotell i Drammen er gjennomført. Nå starter Statsbygg og NCC opp betongarbeidene til det nye tinghuset.

... les mer
Rabani med doktorgrad om rehabilitering til ene...
Revidert forprosjekt Nationaltheatret

Bygger nytt 22. juli-senter
Firesafe øker satsingen på brannslukking

Geotermos gir isfri fotballbane
Statsbygg sparte 92 millioner i strøm

Den gylne hjelm til Campus Ås
I rute med planarbeidet for NTNU Campussamling

Statsbygg har fått rammen for Livsvitenskapsbygget
Bedre prosjektering av trapper

Avinor lyser ut milliardkontrakter på Norges st...
Norconsult med fem nominerte til "Årets Kraftkv...

Nok et år med rekordhøye investeringer hos Cramo
Firesafe styrker seg på brannalarm - kjøper Tec...

Rekordomsetning for varehus i Byggtorget i 2021
Et styrket Multiconsult tar fatt på det nye året

Nye Trondheim S blir Norges mest moderne
Et høyhus i tre

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
soap2day