torsdag, januar 21, 2021
 Tilpasser solcelleanlegg på tak for norske forhold
Tøffe værforhold med mye vind og snø gir utfordringer for solcelleanlegg i Norge. Nå skal forskere i SINTEF utvikle innfestingsløsninger for solcelleanlegg som er tilpasset norsk byggestandard og klima.

De løsninger som i dag benyttes for montasje av solcelleanlegg på tak, er dårlig tilpasset norske byggetradisjoner og klimatiske forhold. Tøffe værforhold gir ekstra utfordringer for solcelleanleggene og byggene, og gitt de nokså store investeringene som kreves for slike anlegg kan usikkerhet rundt kvaliteten hindre økt utbredelse nasjonalt.
– Det foreligger ingen anvisninger i Byggforskserien for området, og den manglende reguleringen gjør at det er fritt fram for aktører å benytte produkter som ikke er testet for norske forhold, sier SINTEF-forsker og prosjektleder Nathalie Labonnote.

Vil utnytte kompetansen i nytt marked
Hovedmålet i forskningsprosjektet Solar er å utvikle innfestingsløsninger for solcelleanlegg som hensyntar norske byggestandarder og værforhold. Med den veksten som har vært og forventes i solcellemarkedet de kommende tiår, vil prosjektet kunne bidra til betydelig sysselsettingseffekt lokalt og være et bidrag til det grønne skiftet i norsk industri.
Lonevåg Beslagfabrikk AS (LOBAS) har i flere tiår vært markedsleder på taksikringsprodukter som snøfangere, stigetrinn o.l., og får nå en mulighet til å skape en ny produktgruppe hvor de kan utnytte sin erfaring og kompetanse i et nytt marked.

– Solcellemarkedet er allerede av betydelig omfang i Norge, og alt tyder på videre sterk vekst i årene som kommer. Tilbakemeldingene fra fagpersoner innen tak er dog at manglende retningslinjer for montasje gjør at det alt for ofte brukes importerte løsninger som hverken harmonerer med norske byggestandarder eller det røffe nordiske klimaet, og at dette medfører uønsket risiko for skader på bygg og systemer, sier prosjektleder Sigbjørn Reigstad i LOBAS.
LOBAS ser på utviklingen av et norsk innfestingssystem for solcelleanlegg som både en stor mulighet for bedriften til å sikre økt fremtidig aktivitet og sysselsetting, men også som viktig for den videre veksten i markedet da det vil være veldig negativt for etterspørselen dersom huseiere opplever store problemer og kostnader knyttet til feilretting i løpet av systemets levetid.

– Det er gode tilbakemeldinger fra sentrale aktører i takbransjen, både i inn- og utland, på de skisserte løsningene våre. Et tett og godt samarbeid med SINTEF på utvikling og kvalitetssikring, samt støtte fra Innovasjon Norge som har gjort den tunge satsingen mulig, gjør at vi tror dette er starten på en solskinnshistorie for LOBAS, sier Reigstad.
Solenergi er en nøkkel
SINTEF skal bistå med kompetanse på produktoptimalisering (med bruk av både simuleringer og piloter) og digital forretningsstrategi, med utvikling av et web-basert designverktøy til sluttkunder.

Norge og andre land har gjennom ulike avtaler forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp de kommende tiårene. Utstrakt bruk av solenergi er en nøkkel til å komme i mål, og i mange land satses det betydelig på dette området.
Gjennom EUs Green Deal-program vil det bli brukt mye ressurser for å endre energimiksen i Europa, og det antas at solenergi i stor grad vil erstatte kullkraft i løpet av de neste 10-20 årene. Men i Norge er solcelleanlegg fremdeles lite utbredt på tross av kraftig vekst i markedet (dobling fra 2018 til 2019), og for eksempel bare 20 prosent av det svenske markedet.

Miljø- og samfunnseffekter:
• Nye løsninger gir mindre skader på bygg. Dette vil være viktig for anleggs totalkostnad i løpet av levetiden, og gir mindre ekstra ressursbruk på reparasjoner.
• SINTEF-testet løsning gir økt trygghet for huseier, og flere vil våge å investere i solcelleanlegg.
• Kan bidra til at arbeidet med anvisninger for innfesting av solcelleanlegg startes. Standardkrav gir mindre skader på bygg enn når dette ikke finnes.
• Kan gi stor omsetning av resirkulert aluminium på skinnene, produsert i Norge med miljøvennlig teknologi. Mindre klimagassutslipp enn hva konkurrentenes skinner bidrar med.
• Skaper lokale positive ringvirkninger, eksempelvis i form av økte skatteinntekter for Osterøy kommune og jobb for tilrettelagte arbeidsplasser i vernet bedrift.

Fakta om Solar:
- Lonevåg Beslagfabrikk AS (LOBAS) er prosjekteier
- Innovasjon Norge støtter prosjektet med 7,5 MNOK
- Tematikk: Innfestingsløsninger for solcelleanlegg på flate og skrå tak
 
solcelleanlegg.jpg

Bransjen har blitt en kasteball mellom departementene

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang, sier bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har blitt en politisk kasteball mellom ... les mer

Bygrenhold: Støvelse gir mester

Med TEK17 og Breeam er skikkelig industrielt renhold blitt et krav, også under bygging. Det merker de godt i næringen, blant andre hos Maid 4 ... les merByggSøk har stengt til fordel for nye søknadsløsninger

Fra 2003 og frem til høsten 2020 sendte man inn byggesøknader til ByggSøk, Direktoratet for byggkvalitets portal for digitale byggesøknader. DiBK ... les mer

Bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

Når møbelprodusenten Vestre etablerer sin nye fabrikk «The Plus» i Norge neste år, er det med statlige GIEK i ryggen. GIEK stiller 148 millioner i ... les merTilpasser solcelleanlegg på tak for norske forhold

Tøffe værforhold med mye vind og snø gir utfordringer for solcelleanlegg i Norge. Nå skal forskere i SINTEF utvikle innfestingsløsninger for ... les mer

Stor bekymring for forsinkelser på grunn av karantenereglene

– Vi går inn i en juletid og mange arbeidsreisende skal hjem til en velfortjent juleferie. 56 prosent av bedriftene som har utenlandsk ... les mer


Ny rapport om sirkulær byutvikling

Landskapsarkitekt Nina Marie Andersen står bak den internasjonale rapporten «Going circular – A vision for the urban transition». – Målet med ... les mer

Tror boligprisene vil stige i 2021

Ni av ti nordmenn forventer stigende eller uendrede boligpriser det neste året – det viser NBBLs boligmarkedsbarometer. NBBL tror vi kan vente en ... les mer


Etablerer nettverk for mer ombruk av byggematerialer

To regionale ombruksnettverk med et titalls eiendomsselskaper er nå under etablering i Oslo og Trondheim. Nettverkene skal gjøre det lettere for å ... les mer

Smarte bygg krever mer sikkerhet

I en tid med rivende utvikling i bruk av skybaserte tjenester og økende bruk av teknologi innenfor bygg- og anleggsindustrien er de ... les mer


Bygg Reis Deg går som planlagt

Styret i Bygg Reis Deg vedtok 24.november at neste års messe skal kjøres som normalt. Selv om situasjonen i samfunnet pr i dag er utfordrende har ... les mer

Ny drivkraftanalyse: Bedre valg for fremtidens undervisningsbygg

Morgendagens læringsarenaer stiller helt andre krav til løsninger enn de vi valgte tidligere. De som skal bygge fremtidens undervisningsbygg kan ... les mer

Bekymret for forsinkelser og lavere ordrereserver
Smittevernet må komme først

Mange arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg
Nye innreiseregler kan føre til stans i prosjekter

Dette må bedrifter passe seg for i 2021
SUS2023: Økt trivsel med riktig lys

Et av Norges mest nyskapende og miljøvennlige b...
Milliarder å spare på å ta i bruk metoder og ve...

Carpe Diem Demenslandsby kåret til Årets Helseb...
Norges første fengsel med solceller

Gamle materialer gjenoppstår i nybygg
Profesjonelle håndverkere mangler kunnskap om v...

Statsbudsjettet 2021: -Byggeoppdrag må ikke bli...
Må kvinner bli en av gutta for å trives som fag...

Oslo kommune med ishall i verdensklasse
Forskere vil styrke plan- og bygningsloven

Endringer i regelverket i byggherreforskriften
Et av Europas smarteste bygg er solgt - overteg...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no
123 movies
izmir eskort Bornova escort izmir escort Alsancak escort bayan denizli eskort antalya escort antalya escort escort ankara eryaman escort Ankara escort izmir escort izmir escort