torsdag, januar 21, 2021
 Gamle materialer gjenoppstår i nybygg
Den gamle lærerhøyskolen på Landås i Bergen fra 1960-tallet rives ned, men betongskallet beholdes. Flere materialer, interiør og byggteknisk utstyr skal få nytt liv i Bergen Inkluderingssenter. Prosjektet er pilot i et internasjonalt program for menneskerettigheter og bygg: Building Dignity.

Bærekraft skulle gjennomsyre alle ledd i byggingen av Bergen Inkluderingssenter til 931 millioner kroner– helt fra planleggingsfase til ferdigstillelse (årsskiftet 2023/2024). Først i november 2020 foretas kontrahering av totalentreprenør, men det er nå bevaringsarbeidet virkelig er i gang: Under rivningen.

– Føringen vi fikk fra politikerne var å tenke på bevaring og gjenbruk så mye som mulig under hele byggeprosessen. Noen skjær i sjøen har vi likevel opplevd under bevaringsarbeidet, for vi var veldig interessert i å bevare alle de gamle teglsteinene fra lærerhøyskolen til utvendig bruk. Men etter SINTEF-analyser fikk vi et nedslående resultat som kom nylig. De tålte rett og slett ikke vann. Likevel skal teglsteinene gjenbrukes innvendig på flere vegger i det nye bygget, prosjektleder Johnny Berg i Etat for utbygging i Bergen kommune.

Historiske røtter i et moderne nybygg
Bergen Inkluderingssenter skal med kombinasjonen av gammelt og nytt framstå som et tiltalende og moderne nybygg, med tydelige historiske røtter til stedet. Ombyggingen må møte behovene til ny type bruk (bygget skal tilfredsstille TEK 17 med krav til passivhusstandard), byggets tekniske installasjoner skal oppgraderes, og inkluderingssenteret gjøres fullstendig universelt utformet. På taket kommer et solcelleanlegg som vil produsere 228 000 kilowattime per år. Bevaring av interiør fra den gamle lærerhøyskolen på Landås, skaper et nytt bygg som gir ansatte av Bergen Inkluderingssenter viktig gjenkjenningsverdi.

– Mange i personalet har selv tatt sin utdanning på den gamle lærerhøyskolen på Landås. Interiøret og en del av materialene får derfor i tillegg en viktig gjenkjenningsverdi og en historisk verdi for flere av brukerne av bygget, sier Johnny Berg.

Gjenbruk gjør bygget ekstra flott og interessant
Arkitekt Hege Kongshaug hos HLM Arkitektur i Bergen forteller gjenbruk av bygningsdeler av høy kvalitet, bidrar til å skape et flott og interessant bygg. Hun sier det var mange interiørskatter som kunne bevares fra den gamle lærerhøyskolen.

– Gjenbruket gir bygget identitet og sterke arkitektoniske kvaliteter. Likevel krever det en mer nitid demontering og tid til omprosjektering, samtidig som logistikkutfordringer for oppbevaring og ombygging må løses. I retur får vi tilbake verdier som høy materialkvalitet og interessant estetikk. 

I tillegg reduseres mengden med byggavfall og forbruket av nye materialer går ned. Gjenbruk av brukte bygningsmaterialer er en spennende del av utviklingen mot en mer bærekraftig byggebransje, sier hun.

Mens trepaneler av kvistfri furu blir innvendig kledning på utvalgte vegger i Bergen Inkluderingssenter, blir integrerte furumøbler redesignet for å passe inn i nye omgivelser i klasserom og kontorer.

– Gamle tredører får ny plassering der det er mulig. Tavler, designlamper, klokker, servanter og diverse løst inventar blir integrert i nytt interiørkonsept. Terrassotrapper som må rives av UU-hensyn, bygges om til innvendige benker, disker og lignende i fellesareal. Utvendige fasadeplater av betong blir støpt og slipt til gulv i fellesarealer, mens utvendige vinduer blir gjenbrukt i nye drivhus, sier Hege Kongshaug.

Til og med det store orgelet som stod på lærerhøyskolen skal få lov til å leve videre – nærmere bestemt ved Gustav Adolf Gymnasium i Tallin i Estland.
Avfallsmengdene må ned: Kvitter oss med for mye som har restverdi

Daglig leder for riveentreprenøren Norsk Riving, Svein Egil Dagsland, forteller det lå flere brukbare ressurser i den gamle lærerhøyskolen enn man først var klar over da arbeidet startet.

Rivearbeidet begynte i midten av april og skal pågå helt til midten av oktober 2020.

– Men vi så tidlig at det var mulig å ta gjenbruket lenger enn kun fast interiør med estetisk verdi. Arkitektene har hatt hovedfokus på det estetiske, som dører, paneler, møbler med mer, mens vi har vært opptatt av å bevare mest mulig byggteknisk utstyr, slik som pumpesystemer i tekniske rom og deler av ventilasjonsanlegg, systemhimlinger, storkjøkkenutstyr og en del elektrisk utstyr: Et godt eksempel er 40 nye rømningslys. Vi prøver dessuten å få ombruk på mange vannbårne varmeovner som tilsynelatende ser helt nye ut, sier Svein Egil Dagsland.
Han påpeker at noe må gjøres med den enorme avfallsproduksjonen vi har i dag. Det må stilles større krav og tas grep:

– Det er viktig å ta vare på restverdier for ombruk. I tillegg må man konstruere bygg som er konstruert slik at de kan demonteres, flyttes og settes opp igjen. Med standardiserte løsninger er dette enklere. Slik kan vi i fremtiden redusere avfall. Trolig vil det også gi samfunnsøkonomisk gevinst, i tillegg til miljøgevinsten. For noen generasjoner siden var dette helt naturlig å gjøre, fordi man ikke hadde råd til å sløse slik vi gjør nå, forklarer Dagsland.
Norsk Riving arbeider nå med utvikling av egen nettbutikk for videresalg av brukte, uthentede byggematerialer og byggteknisk utstyr.

– Den største utfordringen er å få til et godt system for hvordan man identifiserer og henter ut materialer og utstyr for ombruk. Slik kan privat næringsliv og det offentlige få oversikt over hva som er tilgjengelig på samme måte som privatpersoner i dag benytter Finn.no, sier Dagsland.

Med i pilotprosjekt for menneskerettigheter og bygg
Bergen Inkluderingssenter er det første pilotprosjektet i verden som inngår i det internasjonale programmet Building Dignity. Building Dignity ønsker mer oppmerksomhet rundt viktigheten av menneskerettigheter i bygninger og byggeprosjekter. Pilotprosjektet passer godt med 2018-vedtaket i Bergen bystyre, om at byen skulle bli Norges første menneskerettighetsby.

– Å være pilot i Building Dignity betyr at Bergen kommune skal prioritere løsninger som fremmermenneskeverd i alle ledd av byggeprosjektet: Fra utformingen av Bergen Inkluderingssenter, valg av byggematerialer, ivaretagelse av arbeidernes rettigheter under byggeprosessen, og planlegging av hvordan bygget kan sambrukes og driftes, forteller Celine Blanc, seniorarkitekt for Byarkitekten, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.

Håpet er at Bergen Inkluderingssenter-prosjektet gjør BAE-bransjen mer bevisst.
– På hvordan aktiviteten deres berører menneskerettigheter lokalt, nasjonalt og globalt, sier hun.

Hva skal inkluderingssenteret romme?
Inkluderingssenteret i Bergen vil gi bedre fasiliteter for etatens undervisnings- og inkluderingsvirksomhet. Her skal Etat for inkludering, Nygårdsskole og introduksjonssenteret for nyankomne flyktninger i Bergen samles på ett sted. Bygget skal være for alle som bruker tjenestene fra etat for inkludering, i tillegg til alle i nærmiljøet, slik som frivillige organisasjoner og idrettslag. Det kommer park og idrettsanlegg i tilknytning inkluderingssenteret, og svømmebasseng i et av byggene.

Bergen Inkluderingssenter i tall
• Investeringsramme: 931 millioner kroner.
• Tidslinje: Oppstart januar 2020 - ferdigstillelse januar 2024.
• Tredelt entreprise-prosjekt: 1) Utvidelse av Baunebanen med garderobeanlegg som totalentreprise (januar 2020 – fjerde kvartal 2020). SK Baune vil få utvidet dagens fotballbane til en 11-er-bane med tilhørende garderobeanlegg. 2) Innvendig rivning som totalentreprise: Innledende fase til hovedombyggingen (april 2020- oktober 2020) 3) Totalentreprise og hovedombygging: November 2020-september 2023.
• Areal: Eksisterende bygg 18.362 kvadratmeter. Nytt garderobeanlegg 220 kvadratmeter.
 (Kilde: Bergen kommune. )
 
Bærekraftige materialer.jpg

Bransjen har blitt en kasteball mellom departementene

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang, sier bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har blitt en politisk kasteball mellom ... les mer

Bygrenhold: Støvelse gir mester

Med TEK17 og Breeam er skikkelig industrielt renhold blitt et krav, også under bygging. Det merker de godt i næringen, blant andre hos Maid 4 ... les merByggSøk har stengt til fordel for nye søknadsløsninger

Fra 2003 og frem til høsten 2020 sendte man inn byggesøknader til ByggSøk, Direktoratet for byggkvalitets portal for digitale byggesøknader. DiBK ... les mer

Bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

Når møbelprodusenten Vestre etablerer sin nye fabrikk «The Plus» i Norge neste år, er det med statlige GIEK i ryggen. GIEK stiller 148 millioner i ... les merTilpasser solcelleanlegg på tak for norske forhold

Tøffe værforhold med mye vind og snø gir utfordringer for solcelleanlegg i Norge. Nå skal forskere i SINTEF utvikle innfestingsløsninger for ... les mer

Stor bekymring for forsinkelser på grunn av karantenereglene

– Vi går inn i en juletid og mange arbeidsreisende skal hjem til en velfortjent juleferie. 56 prosent av bedriftene som har utenlandsk ... les mer


Ny rapport om sirkulær byutvikling

Landskapsarkitekt Nina Marie Andersen står bak den internasjonale rapporten «Going circular – A vision for the urban transition». – Målet med ... les mer

Tror boligprisene vil stige i 2021

Ni av ti nordmenn forventer stigende eller uendrede boligpriser det neste året – det viser NBBLs boligmarkedsbarometer. NBBL tror vi kan vente en ... les mer


Etablerer nettverk for mer ombruk av byggematerialer

To regionale ombruksnettverk med et titalls eiendomsselskaper er nå under etablering i Oslo og Trondheim. Nettverkene skal gjøre det lettere for å ... les mer

Smarte bygg krever mer sikkerhet

I en tid med rivende utvikling i bruk av skybaserte tjenester og økende bruk av teknologi innenfor bygg- og anleggsindustrien er de ... les mer


Bygg Reis Deg går som planlagt

Styret i Bygg Reis Deg vedtok 24.november at neste års messe skal kjøres som normalt. Selv om situasjonen i samfunnet pr i dag er utfordrende har ... les mer

Ny drivkraftanalyse: Bedre valg for fremtidens undervisningsbygg

Morgendagens læringsarenaer stiller helt andre krav til løsninger enn de vi valgte tidligere. De som skal bygge fremtidens undervisningsbygg kan ... les mer

Bekymret for forsinkelser og lavere ordrereserver
Smittevernet må komme først

Mange arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg
Nye innreiseregler kan føre til stans i prosjekter

Dette må bedrifter passe seg for i 2021
SUS2023: Økt trivsel med riktig lys

Et av Norges mest nyskapende og miljøvennlige b...
Milliarder å spare på å ta i bruk metoder og ve...

Carpe Diem Demenslandsby kåret til Årets Helseb...
Norges første fengsel med solceller

Gamle materialer gjenoppstår i nybygg
Profesjonelle håndverkere mangler kunnskap om v...

Statsbudsjettet 2021: -Byggeoppdrag må ikke bli...
Må kvinner bli en av gutta for å trives som fag...

Oslo kommune med ishall i verdensklasse
Forskere vil styrke plan- og bygningsloven

Endringer i regelverket i byggherreforskriften
Et av Europas smarteste bygg er solgt - overteg...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no
123 movies
izmir eskort Bornova escort izmir escort Alsancak escort bayan denizli eskort antalya escort antalya escort escort ankara eryaman escort Ankara escort izmir escort izmir escort