lørdag, september 26, 2020
 Skal eliminere arbeidsulykkerAlle ulykker i bygg og anlegg kunne vært unngått. Derfor mener styrelederen i Samarbeid for sikkerhet at byggenæringen bør ha en nullvisjon, akkurat som i trafikken.

18. september ble Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) formelt etablert som en stiftelse, med en «hårete» visjon om en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid, forteller styreleder Trond Bølviken.


– Målet er null alvorlige skader i næringen. Det finnes to måter å se det på. Det ene er at det er et hårete, men håpløst mål. På den andre siden er det ikke det, for det har så langt ikke skjedd noen ulykke i næringen som ikke kunne vært unngått. Ser vi dette fra den enkelte ulykkes perspektiv, kunne den alltid vært unngått. I den forstand er vårt mål om å unngå alle alvorlige ulykker høyst oppnåelig. Vi har derfor en nullvisjon, akkurat som i trafikken.


God drift er god sikkerhet
Målet skal stiftelsen nå gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen arbeider med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelaterte sykdommer eller plager, og seriøsitet.


– God drift og god sikkerhet er to sider av samme sak. Det hender en gang i blant at det er en avveining mellom god sikkerhet og andre hensyn, men hovedbildet er at god sikkerhet og god lønnsomhet følger hverandre. Hvis du er god på det du gjør er det mye sikrere enn om du ikke er så god på det du driver med. Det er lettere å planlegge for sikkerhet om du er god på planlegging, enn hvis du ikke er så god på det. En ryddig byggeplass er også sikrere enn en som ikke er det. Den ryddige er dessuten mer lønnsom.


Må være tverrfaglig
SfS BA har sitt opphav i Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring, som var det første overgripende samarbeidet om sikkerhet i anleggsnæringen. Samarbeidet bygget på NTNU, fagforeningene, bransjeorganisasjonene og representanter for de store byggherrene. Inspirasjonen kom fra England, forteller Bølviken:
– Under et par besøk oppdaget vi at de hadde tatt tak i sikkerhetsutfordringene i byggenæringen på en helt annen måte enn hva vi hadde i Norge. De hadde etablert ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av bransjer, mens vi i Norge satt på våre egne tuer. I England var de veldig tydelige på at det tverrfaglige samarbeidet måtte fungere. Det er helt avgjørende for de store fremskrittene de hadde gjort innen sikkerhet over de 10 – 15 siste årene. De jobbet helt bevisst med holdninger, på tvers av fag.

– Samarbeid er helt avgjørende for sikkerhet, slik de ser det. Det er vi enige med dem i, og det har vi tatt med oss hit. Vi må kunne lære mellom bedrifter og næringer, og vi må fritt kunne dele erfaringene våre. Det må ikke gå konkurranse i sikkerhet, ingen bør streve etter å bli bedre enn andre. I stedet bør samtlige aktører regne en arbeidsulykke som noe som rammer oss alle. Ulykken er like alvorlig, uansett hvilken bedrift eller anleggsplass den skjer i.


Det skjer ikke bare de andre
Årlig dør det mellom seks og ti personer i byggenæringen, men med så små tall advarer Bølviken mot å legge for stor vekt på statistikk for utvikling over et kortere tidsrom. Det går riktig vei. Det har skjedd noe de siste ti årene, mener han. Men,
– Litt av paradokset i næringen er at selv om bygg og anlegg er en av de farligste næringene i Norge, kan en enkelt arbeidstaker jobbe hele yrkeslivet uten å skade seg. Mange små bedrifter kan også eksistere i lang tid uten å ha registrert en eneste alvorlig arbeidsulykke. Dette gjør at det blir en utfordring å få alle disse aktørene til å forstå at det også angår dem.
– Det er som i trafikken; det er de andre som krasjer. Du kan kjøre på norske veier i veldig mange år, uten at du selv er involvert i en trafikkulykke. Likevel er ulykkesfrekvensene i byggenæringen såpass hyppige at de som jobber i de store bedriftene opplever alvorlige ulykker. Dette gjør at det kan være et stort spenn mellom hva den enkelte opplever på arbeidsplassen, og de faktiske realiteter i næringen. Det gir oss en utfordring når vi skal forsøke å skape en forståelse av viktigheten av et skikkelig sikkerhetsarbeid. Det kan være krevende iblant.

(fremtidensbygg.no)
arbeidsulykker.jpg

Endringer i regelverket i byggherreforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften. Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda ... les mer

Et av Europas smarteste bygg er solgt - overtegning og stor interesse

Clarkson Platou Real Estate kjøper aksjene i Karvesvingen 5 AS fra AF Gruppen og Höegh Eiendom. Det har vært stor interesse for det nyoppførte ... les merVenter at nedgangen i entreprenørmarkedet blir moderat

Veidekkes prognoser for de skandinaviske entreprenørmarkedene viser at utsiktene for sektoren nå ser bedre ut enn antatt før sommeren.

... les mer
Mer metallic på byggfasaden

Interessen for fasadeplater med metallic-fargespill er langt større i Norge enn ellers i Europa. Konseptet «Tre tårn» er en driver, ifølge ... les merEt av Europas største næringsbygg i massivtre

Et krystallinsk ytre, nesten utelukkende i glass, og et mykt og lyst indre med mye tre. Finansparken i Stavanger er et bærekraftig og innovativt ... les mer

Bygger ved hjelp av solstrøm

Når verdens første nullutslipps-laboratorium nå bygges i Trondheim så er også byggestrøm-anlegget til Ramirent drevet av solceller.

... les mer

3D-skanner benyttet på første kommersielle oppdrag i Norge - bekrefter potensialet i teknologien

ELOP har nylig gjennomført sitt første kommersielle oppdrag på et større boligprosjekt i Oslo. I samarbeid med det svenske selskapet Invator AB, ... les mer

Tiltak mot støy må planlegges

Støy kan føre til isolasjon, mistrivsel og stress. Skoler og barnehager må tenke tiltak allerede før bygging, mener ekspert på fysisk læringsmiljø ... les mer


Kan spare èn milliard på digitale byggesøknader

Hvert år bruker norske kommuner 1,4 milliarder kroner på å behandle 100 000 byggesøknader fra privatpersoner og bedrifter. Ved å heldigitalisere ... les mer

Bygger flere studentboliger i massivtre

AF Gruppen har inngått avtale med Studentsamskipnaden i Østfold om å bygge nye studentboliger i massiv tre på Remmen i Halden.

... les mer

Er arkitekter mer "slave enn sjef" i norsk byggebransje?

President i NAL, Gisle Løkken, sier kritikken av norsk byggebransje fra salgs- og markedssjef hos Hi-Con, Gunnar Røste, belyser en reell ... les mer

Nytt regjeringskvartal: Forprosjektet per nå

Forprosjekt for nytt regjeringskvartal er nå i ferd med å ferdigstilles, og Statsbygg offentliggjør nå illustrasjoner av forprosjektet.

... les mer
Bransjen og offentlige byggherrer enige om prin...
Forstår myndighetene byggenæringen?

Glassrekkverk: Skremmende dårlig kvalitet
Benytter innovativ belysningsløsning på nye Fus...

Nå kan du få arealinformasjon over alle bygg i ...
Etterlyser tydeligere regelverk

Ulstein Arena får heder i nasjonalt verdiprosjekt
Lett tre reduserer transportkostnader og stress...

Nominert til Nordisk Lyspris 2020
Rekordhøyt eiendomssalg for Statsbygg

Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra...
Byggebransjen trenger flere varslere

Lanserer ny takstein for moderne boliger
Norges største trehusprodusent bytter navn

Norges største næringsklynge for bygg-, anlegg-...
Isolering: Bedre balanse med papir

Ny OBOS-modell skal få flere inn på boligmarkedet
Hellberg Safety lanserer nytt hørselvern med Mu...

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no
123 movies