mandag, juni 17, 2024
 Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbyggAMBISIØSE NTNU-rektor Anne Borg (fv), digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung, eiendomssjef Espen Susegg i Sintef og administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. FOTO VEGARD MAHLE AAS

Statsråd Karianne Tung er fornøyd med spleiselaget, som skal sørge for at kontor- og undervisningsbygget til Norsk havteknologisenter i Trondheim blir det mest miljøvennlige i statlig sektor.

Bærekraftsmålene er retningsgivende for bygge- og eiendomspolitikken i staten. Regjeringen jobber med å redusere klimagassutslipp, redusere energiforbruket og effektivisere driften av statens eiendommer.
 
Statsbygg, NTNU og Sintef går nå sammen for at Professor Mørchs hus når det høyeste nivået i Europas ledende miljøsertifisering for bygg. Kun 11 andre bygg i Norge har nådd dette nivået. Ingen av dem er statlige bygg.
 
Onsdag besøkte statsråden byggeplassen til Norsk havteknologisenter på Tyholt, og hun mener det er helt nødvendig å ha høye miljøambisjoner i store byggeprosjekter som dette.
 
– Dette er det første bygget blant mange som vil komme etter. Skal vi nå bærekraftsmålene er byggenæringen nødt til styrke innsatsen. Her spiller Statsbygg en viktig rolle for å gå foran og sette krav til bransjen. Staten skal bidra med løsninger og pågangsmot når næringen nå skal bli grønnere. Vi trenger flere byggeprosjekter som vektlegger bærekraft, og bygningene må vedlikeholdes så de kan vare lenge, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
 
Statsbygg ser byggeprosjektet på Tyholt som en viktig milepæl når de som statlig byggherre kan strekke seg mot det øverste nivået i den prestisjefylte miljøstandarden BREEAM-NOR.
 
– Statsbygg ønsker å fremme bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosessen, fra tidligfase til ferdig bygg. Vi håper at byggingen av Professor Mørchs hus kan inspirere andre til å sette samme ambisjon, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.
 
Samarbeid
 
Professor Mørchs hus er ett av flere bygg i Norsk havteknologisenter som bygges i Trondheim. Senteret skal videreutvikle Norges ledende posisjon innen havnæringene. I dette senteret skal det forskes på og utvikles ny teknologi for overvåking av havet, bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip.
 
Professor Mørchs hus skal huse NTNUs studenter i marin teknikk, samt forskere og andre ansatte både fra NTNU og Sintef Ocean når det etter planen står ferdig i 2025.
 
BREEAM er Europas ledende miljøsertifisering og består av seks nivåer hvor den aller høyeste er «BREEAM outstanding». Ingen universitetsbygg har blitt reist med så høye miljøambisjoner. NTNU som skal eie og forvalte nybygget og er stolt av å være først ute.
 
– I tillegg til at vi skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og verden gjennom forskning og utdanning, er vi også opptatt av at virksomheten vår skal bli mer bærekraftig. Gjennom et utmerket samarbeid med Statsbygg og Sintef kan vi legge lista høyt for Professor Mørchs hus, også når det kommer til klima og miljø, sier NTNU-rektor Anne Borg.

Spleiselag
 
Det er et spleiselag som gjør at samarbeidspartnerne kan heve de opprinnelige ambisjonene i BREEAM-sertifiseringen fra «excellent», som er det nesthøyeste nivået i sertifiseringsordningen, til den aller gjeveste sertifiseringen «outstanding».
 
NTNU tar regningen for solcellepanelene som skal dekke taket på Professor Mørchs hus, mens Statsbygg dekker øvrige utgifter. Totalt kommer regningen på ambisjonsløftet på omtrent 7 millioner kroner. Statsbyggs andel utgjør ca. 3,5 mill. kroner, og vil påløpe gjennom byggeperioden. SINTEF bidrar gjennom at de er villig til å betale noe mer som leietaker i det nye bygget.
 
– Norsk havteknologisenter skal være en ressurs både nasjonalt og internasjonalt med sine fasiliteter for forskning og utvikling innen bærekraftige havnæringer. Da er det viktig at miljøambisjonene også er høye i byggingen av det nye senteret, sier Espen Susegg som er eiendomsdirektør i Sintef.
 
Det er ni kategorier det skal gjøres tiltak i for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak som innarbeides i prosjektet, jo flere poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.
 
Energisparing
 
I tillegg til Professor Mørchs hus, bygges det et større bassengbygg og studentlaboratorier som del av Norsk havteknologisenter, et senter på ca 45.000 kvadratmeter til sammen.
 
Bassengbygget bygges med lavkarbonbetong der det er mulig. Det legges også til rette for energisparing med solcellepaneler på taket og utstrakt bruk av energibrønner på området. I byggingen av studentlaboratoriene, kalt Arkimedes’ hus, vil deler av det gamle bygget gjenbrukes.
 
Det er Ruta Entreprenør som har byggekontrakten for Professor Mørchs hus. Bygget skal stå ferdig i 2025. Resten av senteret skal etter planen være ferdig i 2028.
havtekMiljobygg2.jpg

Kongelig grunnstein på Vikingtidsmuseet

Med solide spadetak til den historiske lyden av en lur la H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i dag ned grunnsteinen til det nye Vikingtidsmuseet på ... les mer

Kranselag på Statsbyggs største bygg

Det var duka for storslått fest for bygningsarbeidarane på Statsbyggs største bygg under feiringa av ferdigstøypt tak på Livsvitskapsbygget. Rundt ... les merFørste spadetak på grensen

Neste sommer vil den første norsk-svenske politistasjonen stå klar. 15. mai tok den norske og svenske justisministeren de to første spadetakene for ... les mer

Statsbygg sparer staten 2,4 mrd i kontorleie

Fra Kristiansand til Karasjok: Leiekontraktene Statsbygg har inngått for statlige virksomheter siden 2018 gir bedre lokaler for dem som jobber der ... les merVeidekke: Bygger Mediebyen i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre kontor- og næringsbygget Mediebyen på Nytorget i Stavanger for SVG Property AS. Bygget på 11.500 kvadratmeter ... les mer

Første byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende ... les mer


Landskap for lekende voksne vinner Statsbyggpris

Man blir aldri for gammel for å leke, mener Pia Insulán. Ideene hennes for elvebredden i Lillestrøm gjør henne til årets vinner av Statsbyggs ... les mer

Kunstpuslespillet til det nye regjeringskvartalet legges i låve i Lier

Stein fra hele landet skal bli kunst på bakken i Regjeringskvartalet. I en låve i Lier legger kunstneren stein på stein for å skape noe unikt og ... les mer


Bustader der du kan feste røter vinn Statsbyggpris

Statsbygg sin studentpris for arkitektur 2023 går til Nora Håskjold og Magnus Gjesdal ved Bergen arkitekthøgskole. Med eit bufellesskap for ... les mer

Statsbygg-prosjekter brukte 128 millioner mindre enn rammen

Statsbygg brukte 128 millioner kroner mindre på byggeprosjektene som ble ferdigstilt i fjor enn vedtatt i styringsrammen. Det viser Statsbyggs ... les mer


Bygginga av nytt kontrollsenter startar til sommaren

Statsbygg har skrive kontrakt på 165 millionar kr med Mesterbygg Ringerike for det nye regjeringskvartalet sitt eksterne kontrollsenter, som skal ... les mer

Nå er Picassos "Fiskerne" en del av A-blokken

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i ... les mer

Klar for videre faser i NTNU Campussamling
Veidekke bygger kontorbygg i Haugesund

Statsbygg opnar gateutstilling med cowboy-fotog...
Statsbygg kjøper forskningsutstyr for 1,3 milli...

Syv ukers skoleturnè for yrkesfag
Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen
Startskudd for NTNU Campussamling

D-blokka har nådd høgda si
Statsbygg har laget Samspillsboka

Delte Statsbyggs studentpris i Bergen
Veidekke: Konsernets miljøpris for 2023 til Vei...

Skanska blir entreprenør på C-blokken
Markerte ferdigstillelse av Logistikkbygget ved...

Rekordhøy bevilgning til bygging
Regjeringen styrker arbeidet med energieffektiv...

Grønt lys for Tønsberg tinghus
Vinnerkonseptet er å tenke annerledes

 
 
 
 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll
 
 
(C) Fylket bygges
123movies