torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeNytt omsorgssenter på Skei i Jølster kommune

Den nye bygningsmassen er markert med røde tak.

Nye Skei omsorgssenter er et prosjekt som omfatter påbygg av dagens sykehjem. Prosjektet omfatter to nye fløyer for sykehjem og omsorgssenter tilkoblet eksisterende bygningsmasse.

Prosjektet, som hadde byggestart ved påsketider i fjor, er utført som en totalentreprise av Åsen & Øvrelid, med et samlet areal på 2.350 kvadratmeter nybygg.
 
Bygget ved siden av kommunehuset ferdigstilles etter fellesferien og har et budsjett på 53 millioner kroner. Etter at nybygga er overtatt, skal det skiftes ut varmeanlegg og pasientsignalanlegg samt hovedfordeling for strøm i eksisterende bygg.
 
Nybygget omfatter blant annet 12 omsorgsboliger og sju sykehjemsplasser. I tillegg huser de to fløyene en pårørendeavdeling samt en akuttavdeling.

Eid Elektro, GK Norge avd Sogn og Fjordane og Skår VVS inngår i en gruppe (Teamtek) der de utfører komplette tekniske totalentrepriser til både nybygg og rehabiliteringsprosjekt – tilfellet er på blant annet Skei Omsorgsenter.

Vi gratulerer Jølster kommune med påbygget og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under og les mer om de som har vært involvert i prosjektet:
 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no