torsdag, august 13, 2020

Prosjekt

MinimizeStatens vegvesen i Leikanger utviderD
et er Veidekke som har totalentreprisen på det nye tilbygget og ombyggingen av vegkontoret i Leikanger. Veidekke hadde byggestart i februar 2014 og ferdigstillelse første uken i juni i år.

Til sitt hovedkontor for Region vest leier Statens vegvesen i dag 3900 kvadratmeter BTA i Leikanger av Statsbygg. Bygningsmassen består av et hovedbygg oppført i 1978 med et tilbygg fra 1992.

Da det etter ønske om at dagens 175 kontorplasser skulle økes til 235 startet byggingen av et nytt tilbygg. I tilllegg til nye kontorplasser etbleres det også ny kantine med tilhørende møterom samt trimrom.

Det bygges også ny car-port for ti tjenestebiler samtidig som dagens parkeringsplass utvides. Her vil det også bli ladestasjoner for el-bil samt mange sykkelparkeringsplasser under tak.

Det nye tilbygget er på 2300 kvadratmeter og har en god standard samtidig som det understreker kontorets funksjon som regionhovedkontor, samtidig som kostnadseffektivitet har blitt vektlagt. Kostnadsrammen for prosjektet er på 155 millioner kroner.

Vi gratulerer Statens vegvesen med nybygget og takker tiltakshaver for oppdraget!

Klikk på modulene under og les mer om de som har vært involvert i prosjektet:

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no