torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeSola Videregående skole utviderS
ola VGS ligger i fine omgivelser i Sola kommune i Rogaland. Skolen har et flott bygg som stod ferdig i 1985, og mottak pris for sin arkitektur. Skolen ligger i kort avstand fra Jærstrendene med mye aktivitet, og har Åsenhallen vegg i vegg, uteområder med to kunstgressbaner, tre gressbaner, en grusbane, en ballbinge og friidrettsbane helt inntil skolen.

Nå utvides skolen, og Byggmester Sagen har kontrakten med Rogaland Fylkeskommune, om å bygge en ny undervisnings og personalfløy. Tilbygget er på 2400 kvadratmeter og kontraktsverdien er på 60 millioner kroner. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

Etter utvidelsen vil skolen ha både yrkesfaglig og studieforberedende opplæring, skolen har cirka 950 elever og 120 ansatte.

Skolen utvides mot sør og det bygges også en ny sykkelvelodrom i nord. Skoletomten ligger plassert mellom Sola Idrettsanlegg i vest og en åsside i øst. Dagens skolebygning er et langstrakt bygg i nord/sørretning med parkering på nordsiden og hovedinngang for elever på sørsiden.

Det utføres tilbygg og innvendig vedlikehold av den videregående skolen. Nybygget er lagt i forlengelsen av dagens bygg, på det som før var en åpen gresskråning. Sammenkoblingen mellom nytt og gammelt bygg er gjort liten, for å bevare dagens skole mest mulig. Trafoen lå i det eksisterende bygget, denne flyttes til ny frittstående trafostasjon på oversiden av bevaringsverdig steinmur. Nybygget er i to etasjer pluss teknisk rom på taket, i tillegg skal det utføres utomshusarbeider.


BYGGHERRE: Rogaland Fylkeskommune
TOTALENTREPRENØR: Byggmester Sagen

Vi gratulerer Fylkeskommunen og elevene med nybygget og takker for oppdraget!


 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no