torsdag, juni 04, 2020

Prosjekt

MinimizeFinansparken i StavangerF
inansparken bygges i Stavanger, med nytt hovedkontor for Sparebank 1 SR Bank. Dette blir Norges største næringsbygg basert på tre som bærende konstruksjoner. Totalbygget er 22 600 kvadratmeter. Sparebank 1 SR Banks visjon: Finansparken – en arena for verdiskapning.

Byggestart var 1 november 2016.

Totalt jobber det rundt 600 ansatte ved Sparebank 1 SR Bank, fordelt på tre kontorer. Dette er noe av det banken ønsker med dette nybygget, samlokalisering av virksomheten. Andre fordeler er at banken kvitter seg med stort aktivitetstap for transport mellom Bjergsted og Forus, cirka 75 prosent mindre energiforbruk enn i dag, mindre vedlikehold enn i dagens eldre bygningsmasse som er lite tilpasset dagens måte å jobbe på, «Clean desk» arbeidsplasser, der de fleste ikke vil ha faste arbeidsplasser.

Det nye hovedkontoret bygges i Bjergsted på Bybergstykket. Prosjektet er et nybrottsarbeid innen massivtre og limtre. Konstruksjonen holdes delvis sammen med trenagler i kombinasjon med skruer. Valget av trekonstruksjon er viktig blant annet fordi bygget blir godt tilpasset den eksisterende trehusbebyggelsen i området, som er en del av Gamle Stavanger. Bygget har dessuten en klar tilknytning til Bjergstedparken, blant annet ved et parkanlegg på sørsiden av Finansparken og ved å «dra parken inn i bygget». Trekonstruksjon er et godt valg for miljøet, både i kraft av å være nedbrytbart og ikke minst som miljøfaktor i et innemiljø. Bygget er sertifisert til nivået BREEAM Exellent, det nest høyeste nivået for miljøsertifisering av bygg.

Bygget blir sju etasjer høyt på det høyeste mot Bjergstedparken, 13 400 kvadratmeter BRA over bakken. Tre etasjer i betong under bakken. Det er høymiljøprofil i prosjektet med trekonstruksjon, sedumdekke på taket, lav parkeringsandel, god dekning for sykkelparkering med garderobefasiliteter, bysykkel, og bilpark til ansatte som trenger bil i forbindelse med jobboppdraget.

Veidekkes kontrakt inkl. mva. er ca. 500 millioner kroner.

I forbindelse med byggingen av Finansparken er det også satt ned et utvalg, som har som oppgave å utarbeide en kunstplan, som skal følges for å realisere kunstprosjekter av høy kvalitet for bygget. Dette skal ferdigstilles sommeren 2019. Kunsten i Finansparken skal medvirke til en helhetlig estetisk utforming, og legge til rette for kunstopplevelser for alle brukerne av bygget.

Veidekke Entreprenør AS er totalentreprenør. Arkitekt er Helen & Hard. DNF er teknisk totalunderentreprenør.   
Moelven Limtre er leverandør av bærekonstruksjoner i tre, og Moelven Modus leverer himlinger i tre og innredningsløsninger til gigantbygget.

SR bank, tidligere Sparebanken Rogaland, består av 39 tidligere lokale sparebanker og har røtter tilbake til 1839.

Prosjektet ferdigstilles høsten 2019, og skal tas i bruk i november 2019. 


BYGGHERRE: Finansparken Bjergsted AS (eiet av Sparebank 1 SR Bank)
Byggherreombud: Nyland Byggeadministrasjon 
TOTALENTREPRENØR: Veidekke Entreprenør
ARKITEKT: Helen & Hard 

Vi gratulerer byggherre med prosjektet og takker for oppdraget!

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no