torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeKryllingheimen i KrødsheradP
rosjektet omfatter rehabilitering og nybygg, og er gjennomført som en totalentreprise av Veidekke Entreprenør.

Kryllingheimen sykehjem, bestod av tre fløyer som alle går over to plan, underetasje og 1 etasje. Anleggets fløyer er bygd på 60, 70 og 90 tallet.

Det er nå etablert en ny fløy mot sør, i tillegg til totalrehabilitering av eksisterende sykehjemsarealer. Totalt omfatter prosjektet ca. 3 500 kvadratmeter.

Arbeidene startet sommeren 2018, og fullføres i august 2019. Prosjektkostnadene er på ca. 142 millioner kroner. I dette ligger også nytt kjøkken og en sansehage. 

Sykehjemsdelen har vært tømt for beboere i byggeperioden i midlertidige løsninger. Fløyen med PU-boliger er ikke en del av prosjektet, og heller ikke den eldste delen der Brukarstua ligger. Imidlertid har tjenester som NAV, legekontor, fysioterapeut og tannlege hatt andre midlertidige løsninger.

Antall plasser på sykehjemmet økes ikke, det er som før 24 plasser og 1 akuttplass. Men alle rommene vil bli større og alle vil få nye bad. Alle rommene får i tillegg takheiser, og forbedres med ny velferdsteknologi. I tillegg vil den nye fløyen inneholde åtte nye rom, som gjør at det frigjøres rom i det gamle bygget bla. til aktivitetsrom, eget pårørenderom for samtaler og overnatting. 

BYGGHERRE: Krødsherad Kommune
TOTALENTREPRENØR: Veidekke Entreprenør

Vi gratulerer Krødsherad kommune med prosjektet og takker for oppdraget!
 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no