torsdag, juni 04, 2020

Prosjekt

MinimizeKontorbygg i Kongsgata i StavangerU
tbygging og rehabiliteringen for Industri Energi i Kongsgata i Stavanger ferdigstilles i mai 2019. Industri Energi er et LO Forbund. 

Området er et av de viktigste innfartsårene til Stavanger sentrum, og det har gitt utfordringer. Fasadene i prosjektet beholdes, med ett unntak, nummer 54. Gamle og nye bygninger knyttes sammen, og det er bygget en glassgate mellom bygningene. Kongsgata 54 er revet, mens Kongsgata 56 og 58 bevares. Et bynært gateparti fornyes og aktiviseres med en endringsstrategi som bevarer bebyggelsen i front og gir overgangsformer til ny bebyggelse som reiser seg bak. Det bygges samtidig et fem etasjers nybygg langs Berglandsgata.  Det er lagt opp til moderne arbeidsmiljø selv om gamle fasader bevares. Bruk av moderne teknologi for klimastyring og blant annet LED-belysning, gir byggene svært lavt energiforbruk. 

Byantikvaren har også satt «godkjent» stempel på planene rundt dette prosjektet. Løsningen som er valgt er til stor verdi for Stavanger sentrums identitet. 

Politikerne sa først nei til forslaget om bygging, men med nye planer er politikerne fornøyd med arkitekten og utbyggernes planer. Det nye prosjektet gav et fort svar på det signalet som lå i kommunestyrets avslag i juni 2016. Arkitektene har løst den oppgaven på en god måte. 

Byggingen startet med rigging 2. mai 2018. Det har vært godt samarbeid i planleggings- og prosjekteringsfasen, og bruk bl.a. av LEAN metoden. 

BYGGHERRE: Industri Energi
TOTALENTREPRENØR: Backe Rogaland 

Vi gratulerer byggherre med prosjektet og takker for oppdraget!


Klikk på modulene under for å lese mer om de engasjerte aktørene:
 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no