torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeNy barnehage i Stordal


Illustrasjon: Sporstøl Arkitekter AS

D
et er Christie & Opsahl AS som har totalentreprisen på byggingen av den nye barnehagen i Stordal, som overleveres Stordal kommune i løpet av sommeren.

Det nye barnehagebygget på Midtbust får ei arkitektonisk fin utforming og er fint tilpasset terrenget og omgivelsene ellers. Arkitekt har vært arkitektfirmaet Sporstøl Arkitekter AS.

Barnehagen blir en treavdelingsbarnehage som er dimensjonert for 48 barn. Det har vært en lang og møysommelig prosess fra kommunen satte ned en prosjektgruppe i 2011 og fram til ferdigstillelse. Prosjektet har en kostnadsramme på 26 millioner kroner.

Bakgrunnen for nybygget var at den tidligere barnehagen i Stordal var nedslitt og tungvint å drifte, siden avdelingene var fordelt på flere bygg.

Vi gratulerer Stordal kommune med ny barnehage og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under og les mer om de som har vært involvert i prosjektet:


 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no