torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeBjørlien skole i VestbyV
estby kommune bygger ny skole, og elever og ansatte skal flytte inn i nye og moderne undervisningslokaler i januar 2019. Arbeidene startet i mai 2017.  Den endelige overleveringen etter prøvedrift er i januar 2020.

Den nye skolen har plass til 600 eleverer og får et brutto areal på 7199 kvadratmeter, og blir en tre parallell barneskole.

På første plan er 1.-4. trinn og SFO plassert, på plan 2 er 5.-7. trinn plasser.

AF Bygg Østfold er totalentreprenør og kontrakten er på 124 millioner kroner. Arkitekt er Link Arkitektur. 

I september 2015 vedtok kommunestyret i Vestby kommune å gjøre et realt løft for fremtidige skolebarn i kommunen. Den gamle skolen Risil ungdomsskole som lå på samme plass som den nye skolen bygges, ble besluttet å rive. Den gamle skolen ble bygget i 1979. Den erstattes med en ny barneskole for 1.-7. trinn. 

Det ligger også i kommunens planer å tilrettelegge skoleanlegget for aktiv bruk etter ordinær arbeidstid rettet mot nærmiljø. I tillegg til den nye skolen, skal det eksisterende frittliggende SFO-bygget oppgraderes innen ventilasjon og overflatepussing. Dette bygget skal benyttes til SFO for cirka 210 elever og garderobeplass for 100 elever. SFO skal i tillegg benytte klasseromarealene for trinnene 1. til 3. og de fleste av skolens fellesarealer.
Vestby er en kommune i Follo sør i Akershus. Kommunen har en av Oslofjordens flotteste kystlinjer med flere fine badestrender og flott natur. Med næringsområdene på Deli skog og Verpet, dobbeltsporet jernbane og firefelts motorvei (E6) fremstår kommunen som attraktiv. 


BYGGHERRE: Vestby Kommune
TOTALENTREPRENØR: AF Bygg Østfold
Arkitekt: Link Arkitektur

Vi gratulerer Vestby kommune med den nye skolen og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no