torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeByfjordparken i StavangerByfjordparken i Stavanger bygges det 56 000 kvadratmeter topp moderne, miljøvennlige og fleksible næringslokaler med suveren utsikt over Byfjorden og promenaden inn til Torget. Byfjordparken blir Stavangers nye grønne bydel ved den blå fjorden. Byfjordparken ligger tett på sentrum, ved fjorden. En særlig mer sentral plassering er vanskelig å finne. Til Byfjordparken kan man gå, sykle eller ta buss.


9 moderne, sørpregede bygg vil ligge i sjøkanten, og prosjektet vil bli et nytt landemerke ved innseilingen til byen. Innvendig er byggene åpne, lyse og luftige. Her er fleksibiliteten stor til å tilpasse lokalene, slik at de blir optimale for virksomhetens behov, med landskap, cellekontor, prosjektrom, stillerom og møterom i riktig balanse. Med leiearealer fra 300 kvadratmeter er Byfjordparken ideell for virksomheter i de fleste størrelser. Arealene er i hovedsak kontorarealer, men det kan også bli lagt til rette for annen tjenesteytende virksomhet som kafeer, treningssenter, etc. 

Fellesarealene, som alle leietakerne deler, blir lys og luftig, med særpreg og atmosfære. Blant annet et stort atrium med spektakulære «fritthengende» møterom. I tillegg vil det være resepsjonsområder, felleskantiner og takterrasser. 

Parkering for biler og sykler er i eget lukket p-anlegg. 

Flere av byggene har romslige takterrasser. I Byfjordparken kommer det også en barnehage med uteareal på taket. Barnehagen etableres i tilknytning til friarealet og lekeplassen. Barnehagen står ferdig i august 2018.
Nærheten til sjøen er en spennende dimensjon. Fra kontorvinduet kan man følge med livet på fjorden. I Byfjordparken bygges også leiligheter, som vil ligge i 11 bygg bak næringsbyggene. 

Innenfor en radius på 1,5 kilometer er det mer enn 37 000 innbyggere. Bedriftene i Byfjordparken blir en del av et dynamisk og kompetansebasert næringsliv med bedrifter som DNV GL, DSD og SR Bank like i nærheten, langs den såkalte Sentrum-Nord-aksen. 

Næringsbyggene er bygget som passivhus og BREEAM-sertifisert med karakteren «excellent», noe som innebærer høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt energiforbruk. BREEAM NOR er Norges fremste metode for klassifisering og sertifisering av bærekraftige bygg. BREEAM er en frivillig klassifiseringsordning, fremmet og utarbeidet av representanter fra norsk byggebransje. 

Byggene i Byfjordparken bygges som passivhus, både bygningskropp, ventilasjon, heiser og belysninger blir energieffektive. Byggene i Byfjordparken forsynes med vannbåren varme fra lokal fjernvarmesentral, som er tilrettelagt for høy grad av fornybar energi. Det legges til rette for kjøling uten bruk av kuldemedier. Byggene planlegges fri for miljøgifter, og de viktigste byggematerialene skal ha miljødeklarasjoner. Det stilles også strenge krav til avgassing fra innvendige materialer. Området tilrettelegges for sykling, og har kort vei til kollektivtilbud. Det gjøres også grep, blant annet med grønne tak, for å øke områdets økologiske verdi.
I august 2018 står ILK2 og barnehagen klar. IKL 1 ferdigstilles i 2019. 


BYGGHERRE: Byfjordparken AS
TOTALENTREPRENØR: Jærentreprenør AS

Vi gratulerer byggherre med de nye næringslokalene og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:


 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no