torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeSola Airport Arena, bygg A - StavangerSola Airport Arena, bygg A er et kontorbygg på ca. 3000 kvadratmeter.


Atea blir leietaker (og leverandør) i det nye kontorbygget. Bygget er et plussenergibygg med ny bransjestandard for smarthusteknologi og produksjon av termisk energi og solkraft. Det vil bli solceller på taket, bruk av energibrønner, samt fortrengningsventilasjon. Bygget sertifiseres som et BREEM Exellent bygg.

Næringsbygget har innovative løsninger som datagulv, lysarmatur med tilstedeværelsessensorer, solavskjerming og lekkasjetall på 0,2. Det blir smarthusteknologi med app for personlig styring av inneklima. 

Brutto gulvareal er 2 670 kvadratmeter. Tomtestørrelsen er på 2 670 kvadratmeter.

Prosjektet er støttet av Enova. Dette er et av landets, og kanskje Skandinavias, mest fremtidsrettede kontorbygg. Målet er at det innen 2022 skal være 500 nye arbeidsplasser på Sola Airport Arena.

Sola Airport Arena ligger i knutepunktet mellom Risavika Havn, Forus Næringsområde og Stavanger Lufthavn. Nye effektive veisystemer gir i tillegg rask ankomst til Stavanger og Sandnes. Det blir parkering for 130 biler på en midlertidig parkeringsplass.

The Edge i Nederland er verdens smarteste bygg. Sol Airport Arena har lært av dette, og av feilene som ble gjort i Nederland skal sette ny standard for smartbygg. The Edge er et utrolig bra prosjekt, men med flere ting som kunne vært gjort bedre, og i samarbeid med Skanska, Microsoft, Schneider Electric og Cisco har IT selskapet Atea satt seg som mål å bygge verdens smarteste smartbygg når de flytter inn i nye kontorer.  

Flere av de innovative selskapene var med å bygge The Edge i Nederland. Det sentrale er å utvikle et kognitivt bygg, det vil si et bygg som lærer og kjenner sine brukere. Ved hjelp av teknologien som puttes inn i bygges er målet at bygget lærer seg nøyaktig hva som trengs til en hver tid, slik at man ikke sløser med noe. Hver enkelt arbeidstaker kan også gjøre en innsats for å minimere sitt eget forbruk. Mobilappen vil for eksempel foreslå hvor den enkelte ansatte bør sitte med tanke på egne preferanser for lys, varme og ventilasjon. Dersom en person liker å ha det litt varmere, så kan denne personen ledes til det stedet i bygget hvor man til enhver tid ser at temperaturen er høyest. Da slipper man å varme opp hele bygget.

Et sentralt element er at byggingen av smartbygget i Stavanger baserer seg på eksisterende teknologi.  All teknologien man trenger for å utvikle bygget finnes. Bygget skal ikke puttes full av teknologi bare for teknologiens skyld, men ved å ta i bruk lignende løsninger i USA har man registrert stor besparelse. Bygget planlegges slik at ny teknologi kan oppdateres når denne kommer.

Prosjektet ferdigstilles sommeren 2018. 

BYGGERRE: Hellestø
TOTALENTREPRENØR: Skanska Norge AS

Vi gratulerer byggherre med den nye arenaen og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:


  Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no