torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeYdalir Leilighetshotell i Stavanger

 

 

 

november 2016 startet byggingen av hotellet som ligger sentralt på Campus Ullandshaug. Hotellet står ferdig i februar 2018. Entreprisekontrakten har en verdi på 82 millioner kroner.

Camphushotellet skal huse UIS sine gjesteforelesere, gjesteforskere og andre besøkende fra inn- og utland. Rommene kan leies ut til andre aktører ved ledig kapasitet.

Dette er første campushotellet i Norge.Hotellet er en gave fra Smedvig som ønsket å gi en samfunnsnyttig gave som skal tilføre forsknings- og utdanningsmiljøet ved UIS-verdier over tid. Utbytte fra driften går uavkortet til å styrke kompetansemiljøet ved UIS, for eksempel ved å finansiere forskning og nye professorat.

Ydalir vil ha 59 rom, kurs og konferansefasiliteter felles aula, spisesal og et anretningskjøkken for arrangementer. 

Campushotellet skal drive næringsvirksomhet. Det skal tilby overnatting, bevertning, møterom og - konferanser med profesjonell og upåklagelig service. Hotellet ønsker å etablere seg på tre stjerners standard med mulighet for tilpasning av konseptet. Hotellet blir i tillegg en viktig del av undervisningen ved Norsk Hotellhøyskole. En samarbeidsavtale mellom driftsselskapet Learning Hotels AS og NHS vil nemlig tilrettelegge for at deler av driften kan forstås av studenter som inngår i et nærmere bestemt undervisningsprogram.

Hotellet heter Ydalir. Ydalir var hjemstedet til den norrøne jakt- og vinterguden Ull, som man antar navnet Ullandshaug stammer fra.

Campushotellet er etablert som en stiftelse med tydelige definerte formål og vedtekter. 

Bygningsmassen er delt inn i tre kubiske volum for å bryte ned prosjektets størrelse, samtidig som konfigurasjonen danner en naturlig forplass; en velkomstfavn for besøkende og et samlet tun for alle beboerne. Ved at de tre kubene utgjør separate bygningsvolum som i posisjon er noe forrykket i forhold til hverandre, får hvert rom sin egen, unike plassering og henvendelse til de omkringliggende omgivelsene. 

Prosjektet utføres i VDC-prosess. Det benyttes BIM i utstrakt grad, blant annet til rigg, armering og oppmåling/utstikking. Konstruksjonen er stedstøpte vegger, plattendekker og stålsøyler i fasade. Fasaden er tømmervegg forblendet med tegl og har kobberdetaljer. Utomhus er dekkene marktegl og stedstøpt betong kombinert med grøntarealer. Innvendig vil det være stor grad av eksponerte betongvegger kombinert med innslag av eik. Det benyttes badekarbiner i prosjektet.

Leilighetshotellet har et bruttoareal på ca. 2 700 kvadratmeter.

BYGGHERRE: Stiftelsen Ydalir
TOTALENTREPRENØR: Kruse Smith
ARKITEKT: Lund+Slaato Arkitekter

 

 

Vi gratulerer byggherre med det nye hotellet og takker for oppdraget!


  Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no