torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeBrevik skole og grendehus i Vestbyapril 2018 står nye Brevik skole og grendesenter ferdig, byggestarter var i oktober 2016. Skolen bygges som 3 parallell med 7 trinn for 588 elever og 204 SFO plasser, og grendasenter med kulturformål. 


Når den nye skolen står ferdig, skal Gamle Brevik skole rives. Tomten den nye skolen bygges på er tomten ved siden av dagens skoletomt, på det som var grusbanen til skolen.

Skolen blir på 8 500 kvadratmeter, antall etasjer blir 2 og 3, der størstedelen av bygget blir 2, en del blir 3 etasjer. Arealet inkluderer tekniske rom og parkeringskjeller, samt etablering av uteareal. Totalentreprenør er Skanska og entreprisen er på 130 millioner kroner. Det blir et topp moderne bygg med gode lyse undervisningsrom, en større gymsal enn den gamle, funksjonelle spesialrom innenfor musikk, kunst og håndverk, mat og helse og naturfag. I og med at skolen bygges så nærme den gamle har barn og voksne fått følge utviklingen av den nye skolen nøye.

Det nye skolebygget inneholder kroppsøvingssal og trinnarealer, fellesarealer, lærerarealer og spesialrom.
Skolen ligger på boligfeltet Store Brevik i Son, helt syd i Vestby kommune, mot grensen til Østfold fylke. Det er 4 kilometer til Son sentrum og 10 kilometer til sentrum av Moss. I Son bor det omkring 1000 mennesker, og medregnet boligområde rundt bor det cirka 6 000 mennesker i området. Skolen ble offisielt åpnet 4. januar 1982 og har gjennomgått flere byggetrinn i takt med økt elevtall, den siste utbyggingen var i 1987. Skolen fikk da eget elevbibliotek og nye garderober til gymsalen.

Skolen bygges som passivhus, varmebehovet dekkes ved hjelp av energibrønner, og det vil være sedumtak som fordøyer regnvann.

Gjennom et godt samspill med brukere og byggherre, har man fått lagt grunnlag for nye skole og grendasenter som står til forventningene. Skolen får et spennende uttrykk gjennom arkitektoniske valg på fasade og fast solavskjerming.

BYGGHERRE: Vestby Kommune
TOTALENTREPRENØR: Skanska
ARKITEKT: Link Arkitektur

Vi gratulerer Vestby kommune med den nye skolen og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:


 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no