tirsdag, januar 21, 2020

Prosjekt

MinimizeGystadmarka ungdomsskole i UllensakerD
en nye ungdomsskolen i Ullensaker er bygget for 750 elever, og bygget er på totalt 9215 kvadratmeter fordelt på fire etasjer. Skolen ligger tett inntil Jessheim Stadion, og prosjektet inkluderer en tribune på fotballbanens kortside som skal ha 1000 sitteplasser og et servicebygg.

Det er totalt 11 mål tomt som opparbeides til uteareal for skolen. Arealet avgrenses i øst av utearealet for eksisterende Gystadmarka Barneskole. Den nye ungdomsskolen ses i sammenheng med anlegget rundt barneskolen. Anleggene vil bli liggende sømløst inntil hverandre, med tilkobling gjennom trase for skigåing og grusveier for sykling og løping. Kjøkkenhagen er også et område som formidler kontakt mellom de to skolene. Det er anlagt et langstrakt regnbed med beplantning som avgrenses mot parkeringsplassen i nord. Dette grøntbeltet vil flere steder kunne krysses av broer som er utstyrt med benker slik at de også kan benyttes som oppholdsareal. Retningen øst-vest understrekes gjennom å plante stramme trerekker som løses opp med åpninger mot øst. Her er det flere aktivitetsområder med styrketrening, basketball og volleyball.

Skolen er klar til bruk i februar 2018. 

Det har vært en rivende utvikling i dette området. Det har den senere tid blitt bygget nytt fotballstadion, nytt friidrettsanlegg, ny is- og flerbrukshall, samt en skatepark. I tillegg planlegges nytt svømmeanlegg.

Det er en moderne og funksjonell ungdomsskole til glede for den nye bydelen, som er bygget på Gystadmarka. Skolen har, før nybygget, holdt til i en fløy av Gystadmarka Barneskole. Skolen mottar elever fra Algarheim, Gystadmarka og Mogreina.

Gystadmarka ungdomsskole er en skole i et område med sterk vekst nært sentrum av Jessheim.
Entrepriseverdi før mva. er 230 millioner kroner. Byggestarten var våren 2016. 

Skolen er bygget som offentlig-privat samarbeid (OPS), som innebærer at Veidekke både har utviklet, prosjektert, bygget og drifter skolen. Det er også Veidekke som har vært ansvarlig for å finansiere prosjektet. Ullensaker Kommune leier skolen i 25 år, og i leieperioden vil Veidekke sørge for drift og vedlikehold gjennom en egen driftsavtale. Avtalen skal reforhandles etter fem år. Veidekke har to tilsvarende OPS prosjekter som er Rykkinn skole for Bærum Kommune og Jessheim Videregående Skole for Akerhus Fylkeskommune. 

BYGGHERRE: Skuleplass AS (Veidekke ASA)
Leietaker: Ullensaker Kommune.
TOTALENTREPRENØR: SEBY/Veidekke Entreprenører
Arkitekter: Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Interiørarkitekter: Kapsel Design AS


Vi gratulerer byggherre og Ullensaker kommune med den nye skolen og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene: Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no