torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeBjørkelangen skole i Aurskog-HølandUltimo 2018 kan Bjørkelangen 1 – 10 skole tas i bruk. Byggestart var i august 2016, og totalentreprenør er HENT AS.


Skolen er på BTA 12 500 kvadratmeter og fotavtrykket er på 7200 kvadratmeter. Skolen er miljøvennlig skole bygget i massiv tre, utvendig kledning i malmfuru, noe som gir mindre Co2 utslipp, lavere driftskostnader og bedre innemiljø for lærere og elever,  som igjen gir bedre læringsmiljø. Hele skoletomten er på 41,5 dekar. Skolen disponerer ca. 8 300 kvadratmeter, men flerbrukshallen blir på 2430 kvadratmeter, kulturskolen ca. 1240 kvadratmeter og kultursalen på 1180 kvadratmeter.

Skolen inneholder også flerbrukshall og fritidsklubb for de minste. Den kombinerte samlingssalen og kultursalen blir et stort løft for hele kommunen, og den gir en fremføringsscene for kulturelle begivenheter. Beslutningen om skolebygget kom i Aurskog-Høland kommunestyre i mai 2013. Prosjektorganisasjonen ble opprettet høsten 2014. 

Entreprisekostnaden eks. opsjoner er på 252 millioner kroner eks. mva. 

Skolen er en ny barne- og ungdomsskole for 1. til 10. trinn. 

Miljøhensynet har vært med å forme prosjektet fra første tegning, og klimagassregnskapet viser at bærekraftig materialvalg og effektive energiløsninger sørger for at klimagassutslippet fra skolen reduseres med 42 prosent sammenlignet med referansebygget for material- og energibruk. De største innsparingene er gjort med utstrakt bruk av massivtre, resirkulert stål i perler, lavkarbonbetong og fjernvarme basert på bioenergi i form av flis fra skogsvirke. I absolutte mengder tilsvarer besparelsen over livsløpet 5538 tonn CO2-ekvivalenter. Det er like stor mengde karbon som 355 mål med skog ville bundet til seg igjennom byggets livsløp på 60 år. Om Bjørkelangen Skole og flerbrukshall sammenlignes med krav i BREEAM og FurtureBuilt så kommer skolen veldig bra ut.

Prosjektet ville oppnådd maksimal score for klimagassreduksjon i BREEAM med over 40 prosent reduksjon. Nye Bjørkelangen skole er heller ikke langt unna FututeBuilt-kravet på 50 prosent klimagassreduksjon for å kunne defineres som et nasjonalt forbildeprosjekt.

Massivtre gir klimanøytrale bygg fordi materialene er 100% gjenvinnbare. Massivtre har også en klimavennlig produksjonskjede, og en lite energikrevende produksjon. Skolebygget vil bli bygget uten diffusjonstette dampsperrer, som vil føre til at veggene puster, og vil gi et meget godt innemiljø. 

Skolen vil ha en kapasitet på 660 elever. 

Skolen bygges også med et solcelleanlegg på 250 kvadratmeter, og i tillegget et solfangeanlegg på 100 kvadratmeter. Dette anlegget vil bidra med produksjon av varmt tappevann til skolebygget.

Skolen vil inneholde egen administrasjonsavdeling, og rom for tema fag i egen fløy. Barneskoledelen vil være adskilt fra ungdomsskolen i egne fløyer.

Den nye skolen gir et voldsomt løft for Aurskog-Høland Kommune, med et økt tjenestetilbud innen skole, kultur og idrettsaktiviteter.

BYGGHERRE: Aurskog-Høland Kommune
TOTALENTREPRENØR: HENT AS
ARKITEKT: HRTB AS Arkitekter

Vi gratulerer Aurskog-Høland kommune med den nye skolen og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:


 

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no