torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeLervig sykehjem i StavangerLervig sykehjem har vært Stavanger kommunes største byggeprosjekt den siste perioden. Totalentreprisen til Skanska er på 238 millioner kroner eks. mva, mens kommunens budsjett på prosjektet med tomt og inventar er på 470 millioner kroner inkl. mva. Det er gitt husbanktilskudd på ca. kr 230 millioner kroner.


Bygget ble ferdigstilt juni 17. Høsten 2017 fylles bygget med møbler og utstyr i tillegg til at det monteres trådløst sykesignalanlegg. Bygget tas i bruk og beboere flytter inn i januar 2018.   

Sykehjemmet inneholder 123 plasser, produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser og legesenter for fire leger. I tillegg til kafe, areal for fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie, samt areal for administrasjon og helsepersonell. 

Egen parkeringsetasje for biler og sykler er bygget under bakkenivå. I tillegg omfatter prosjektet utomhusområder, takhager, og sansehage, samt ny nettstasjon (trafo). Lervig Sykehjem erstatter St. Petri aldershjem og Mosheim og Våland sykehjem.

Nettoarealet er 12 328 kvadratmeter, med bruttoareal på rundt 18 000 kvadratmeter. Forrige store tilvekst av sykehjem i Stavanger var tilbygget ved Bergsåstjern sykehjem i 2012, da ble det 51 nye plasser.

Lervig sykehjem bygges i en bydel i forvandling, fra tyngde på tidligere og nedlagt industri til nye boligområder og næringer, tjenesteyting og grønne, urbane uteområder. Sammen med Tou scene er Lervig sykehjem Stavanger kommunes største investering i bydelen til nå. 

Lervig sykehjem er et urbant sykehjem. Hovedinngangen er ut mot Ryfylkegaten. Uteområdet har sansehage og byhage på gateplan og flere takterrasser. Mot naboprosjektet mot vest skal det etableres et fremtidig felles torg. Foreløpig er det opparbeidet et midlertidig anlegg/ vei. 

Utformingen er universell, der romstørrelser og løsninger er i tråd med Husbankens krav og universell utforming. Bygget har vannbasert oppvarming med fjernvarme og fjernkjøling fra eksisterende rør i Ryfylkegata. Bygget er oppført i energiklasse A og Breeamsertifiseres med vurdering Very good.  Sykehjemmet ligger i Østre bydel i Stavanger og har adresse Ryfylkegata 55.

Byggeperioden har vært 2 år, fra juni 2015 – juni 2017. I tillegg er det avtalt 1 års prøvedrift!

BYGGHERRE: Stavanger Kommune
TOTALENTREPRENØR: Skanska Norge AS
Byggherreombud og teknisk byggherreombud: Novaform AS
Arkitekt skisseprosjekt: Rambøll AS
Arkitekt byggefase: Brandsberg Dahls arkitektkontor
Interiørarkitekt: Link Arkitektur 
Kunstutsmykning: Nils Eger

Vi gratulerer Stavanger kommune med det nye sykehjemmet og takker for oppdraget!

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no