torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeForsvarsbygg VedlikeholdsbyggP
å Ørland bygges det ny kampflybase. Byggingen av landets hovedbase for nye kampfly omfatter forlengelse av dagens rullebane, mindre utvidelse av flystasjonens område, bygging av nødvendige bygg for F-35 kampfly, tilpasning av dagens vakt, samt tilrettelegging for bygge – og anleggsaktivitet.

Vedlikeholdsbygget lokaliseres sammen med øvrige bygg og anlegg til de nye kampflyene i den nordlige delen av Ørland Flystasjon og bygges i forlengelsen av skvadronsbygget.

Byggets areal er 12 000 kvadratmeter BTA. Vedlikeholdsbygget vil inneholde fasiliteter for de forskjellige vedlikeholdsbehovene knyttet til F-35. Bygget skal bl.a. inneholde haller for vedlikehold, samt rom for støttefunksjoner og undervisningsrom. Bygget er hovedsakelig oppført i betong.

Byggingen ble påbegynt i 2016, og ferdigstilles høsten 2017.


OPPDRAGSGIVER: Forsvarsdepartementet
BYGGHERRE: Forsvarsbygg
BRUKER: Luftforsvaret
GENERALENTREPRENØR: HENT AS

Vi gratulerer Forsvarsbygg med det nye vedlikeholdsbygget og takker for oppdraget! Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no