torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeForsvarsbygg Skvadronsbygg, ØrlandP
å Ørland bygges det ny kampflybase. Byggingen av landets hovedbase for nye kampfly omfatter forlengelse av dagens rullebane, mindre utvidelse av flystasjonens område, bygging av nødvendige bygg for F-35 kampfly, tilpasning av dagens vakt, samt tilrettelegging for bygge – og anleggsaktivitet.

Skvadronsbygget vil inneholde en administrasjonsdel med kontor, møterom og garderober for to F-35 skvadroner og en vedlikeholdsskvadron.
Bygget skal også fasilitere for simulatortrening med åtte F-34 simulatorer, og for planlegging av operasjoner, trening og øving.

Bygget blir 10 000 kvadratmeter stort. Det plasseres sammen med de øvrige kapasitetene til F-35 i den nordlige delen av Ørland Flystasjon og bygges i forlengelsen av vedlikeholdsbygget. Bygget er et plasstøpt kontor/spesialbygg.
Byggeprosjektet ble påbegynt i 2015, og står ferdig høsten 2017. Kontraktssummen er 650 millioner kroner.


OPPDRAGSGIVER: Forsvarsdepartementet
BYGGHERRE: Forsvarsbygg
BRUKER: Luftforsvaret
GENERALNTREPRENØR: HENT AS

Vi gratulerer Forsvaret med nytt skvadronsbygg og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:
 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no