torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeForsvarsbygg Mannskapsforlegning, ØrlandP
å Ørland bygges det ny kampflybase. Byggingen av landets hovedbase for nye kampfly omfatter forlengelse av dagens rullebane, mindre utvidelse av flystasjonens område, bygging av nødvendige bygg for F-35 kampfly, tilpasning av dagens vakt, samt tilrettelegging for bygge – og anleggsaktivitet.

Mannskapsforlegning trinn 1, har en kontraktssum på 52,2 millioner kroner. Det blir 180 sengeplasser fordelt på 6 manns rom. 

Trinn 1 ferdigstilles sommeren 2017, mens trinn 2 skal stå ferdig til sommeren 2018. 

Totalt blir det rundt 500 nye sengeplasser på basen i løpet av 2017-2018. Satsningen på gode botilbud representerer et langt steg mot målsetningen om å skape bo- og arbeidslyst for de som jobber på stasjonen.

Oppføring av forlegningene for befal/vervede og vernepliktige mannskap er viktig med tanke på utviklingen av Ørland flystasjon og vil bidra til å dekke behovet for bosteder.

BYGGHERRE: Forsvarsbygg
TOTALENTREPRENØR: Backe Nordvest AS

Vi gratulerer med den nye Mannskapsforlegningen og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:


 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no