torsdag, juni 04, 2020

Prosjekt

MinimizeVossabadetaugust 2017 skal Vossabadet stå ferdig!

Byggherren Voss Kommune vedtok i 2014 å gjennomføre et forprosjekt. 6. april i 2016 kunne endelig vinnerutkastet presenteres i offentligheten. Endelig vedtak i kommunestyret om bygging kom 16.06.2016.
Det nye badeanlegget ligger flott plassert ved Prestegardsmoen, med Skolehaugen i nordøst, gravplassen i vest og idrettsbanen i øst, noe som gjør at Vossabadet har en sentral beliggenhet mellom de ulike idrettsarenaer, rekreasjonsområde, skoler, campingplass, utebasseng og med gangavstand til sentrum.

Vossabadet kan tilby de besøkende toppmoderne fasiliteter med universell tilgjengelighet med 25 meter basseng, opplæringsbasseng på 8,5 x 12,5 meter, stupebasseng, stupetårn på 1 meter, 3 meter og 5 meter og vannsklie.

Bygget er på to etasjer, natursteinsmuren langs Idrottsvegen vil lede rett inn til hovedankomsten som er lagt lett synlig ved samlingsplassen. Den valgte planløsning gjør at Vossabadet blir en lys, varm og behagelig svømmehall, med mye åpenhet, men likevel ikke for mye innsyn.

I første etasje er det vrimleområde med resepsjon og kiosk, som skal betjene både våt og tørr sone. I tillegg til garderober for de ulike brukergruppene (damegarderobe, familierom, herregarderobe og garderober for multifunksjonshemmede), felles badstue, konkurranse, og stupe og opplæringsbassenget. Det er pvc-belagte overflater i alle tre bassengene. I tillegg til trapp blir det en løfteplattform for funksjonshemmede i opplæringsbassenget. Over det store bassenget skal det sveve vannsklie, samme trapp som blir brukt til sklien, vil føre til stupetårnet som har en fallhøyde på 5 meter.

I andre etasje vil det ligge vrimleareal, tribune, førstehjelp, lager, kontorfasiliteter og teknisk rom.
Underetasjen rommer tekniske installasjoner (VVS-anlegg og elektro).

Kjøreadkomsten er fra Hestabakkvegen og Idrottsvegen. Eksisterende parkeringsplasser i området skal også dekke parkeringsbehovet for svømmehallen. Det legges til rette for sykkel og mopedparkering, samt HC parkeringsplasser nær hovedankomsten.

Kontrakten med Constructa ble signert 3. august 2016 og prosjektet overleveres byggherren den 28. august 2017. 

Vi gratulerer Voss kommune med det nye badeanlegget og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no