torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeArkivenes Hus - Ipark, StavangerSommeren 2017 vil leietakerne i det nye kontorprosjektet på Ipark på Ullandhaug flytte inn. Ipark er et område preget av innovasjon, forskning og næring med Universitetet og et fremtidig sykehus som nærmeste nabo. I tillegg til kontorlokaler vil bygget huse flere av de sentrale arkivene i Rogaland. Spennende arkitektur, fleksibelt og moderne.


Av fasiliteter kan nevnes: resepsjon og felles sentralbord, personalrestaurant, sosiale soner og kaffestasjoner, møterom, lesesal og bibliotek, temalunsjer og faglige arrangementer, garderobe, god parkeringsdekning, lukket sykkelparkering, byggnett «fiber to the office».

Bygget er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter og har sofistikerte kvaliteter i form av lys, luft, gode materialvalg og høy grad av fleksibilitet. Bygget er utformet med tanke på å oppnå BREEM-sertifiseringsbygg i klassen Exellent. For brukerne av bygget betyr det blant annet at man får et klagefritt innemiljø som tilfredsstiller strenge krav. I tillegg vil det gi lave energikostnader. Bygget blir klassifisert i Energiklasse A, og vil få miljøvennlig energi levert fra Ullandhaug Energi som er basert på varmepumpe teknologi.

Det totale arealet er i overkant av 14 500 kvadratmeter, hvorav 6000 kvadratmeter er magasinet under bakkenivå, og ca. 8500 kvadratmeter er kontorer, fellesfunksjoner og utstillingsarealer.

Bygget ligger svært godt plassert i Ipark på Ullandhaug – midt mellom bysentrum, flyplass og industriområde. Med et bredt utvalg av bedrifter og virksomheter i tillegg til Universitetet og et fremtidig sykehus, er området knutepunkt for kompetanseutvikling, energi, kunnskap og innovasjon.

Det er gode bussforbindelser og god parkeringsdekning, noe som gjør det enkelt å komme til og fra.
Leietakerne blir en del av Ipark, et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med om lag 130 bedrifter. Mangfoldet gir en ekstra dimensjon til livet i Ipark, her møter man likesinnede og potensielle samarbeidspartnere – det blir det god energi av.

Bygget er tenkt som et felles arkiv og dokumentasjonssenter for en rekke institusjoner og forvaltningsorganer i Rogaland. Visjonen til Arkivenes Hus har vært å bli et sentralt dokumentasjons – og forskningssenter i umiddelbar nærhet til UIS og andre sentrale aktører bl.a. innen olje – og gassvirksomhet. 

Bygget skal inneholde spesialmagasinet for tradisjonelle arkiv, elektroniske arkiv, dokumentasjon på andre medier som fotografer/film/video. Arkivenes hus skal ha lesesal, utstillingsareal, mottaks – og ordningsrom og en omfattende publikumsservice for forskere, forvaltningsorganer og befolkning.

Byggherre er: Ipark Eiendom
Hovedentreprenør er: Kruse Smith

Vi gratulerer med nybygget og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene: Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no