torsdag, juni 04, 2020

Prosjekt

MinimizeNye Voss GymnasN
ybygget skal plasseres nordøst for det opprinnelige Landsgymnaset fra 1918. Nybygget og det eksisterende bygget blir koblet sammen med et skoletorg som blir inngangen til Nye Voss Gymnas. Den nye bygningen skal blant annet inneholde idrettshall, delvis nedgravd i Skulehaugen og med en korridor under bakken mellom idrettshallen og idrettsplassen. Bygningene som er revet er den nyeste delen av gymnaset, dette vil si bygget nærmest Voss, med gymnastikksal, musikkrom og fysikkrom. Den ærverdige rektorbostaden er også borte – sammen med vaktmesterbostaden som siste åra har vært kantine.

Det nye mellombygget er på fire etasjer. Idrettshallen i underetasjen er sammensatt av en flerbrukshall og en basishall. I første etasje ligger inngangsparti med skoletorg, administrasjon, auditorium og kantine. 2.-4. etasje inneholder undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Alle etasjene er sammenbundet i plan med den gamle skolebygningen der det også er undervisningsrom. Det lages ny adkomstvei til skolen. På sørsiden er det opparbeidet et skoletun som er adskilt fra parkeringsplasser for bil, moped og sykkel på Nordsiden.

Bygningen fra 1918 er på ca. 3000 m2 og skal rustes opp når nytt bygg er ferdig. Skolen er dimensjonert for 590 elever og 100 ansatte. Elevene får tilbud om åtte studieretninger: helse og oppvekst, musikk-dans-drama, design og håndverk, service og samferdsel, idrettsfag, studiespesialisering, studiespesialisering med formgivning og påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg får gymnaset voksenopplæring og innføringskurs for minoritetsspråklige.

Etter en samspillsfase, der det ble sett på alle mulige forbedringer i prosjektet, ble det endelige tilbudet godkjent av fylkestinget i juni 2015. Byggearbeidene tok til i juli 2015.

Prosjektet er beregnet ferdigstilt i mars 2017, og skal tas i bruk skoleåret 2017/2018.

Totalentreprisen er utført av Constructa Entreprenør AS og byggherre er Hordaland Fylkeskommune.

Vi gratulerer med Nye Voss Gymnas og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:

 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no