torsdag, mai 28, 2020

Prosjekt

MinimizeVassenden omsorgssenter i Jølster kommuneD
et er Åsen & Øvrelid AS som har totalentreprisen på ombyggingen av sjukeheimen på Vassenden til omsorgsboliger. Byggestart var i oktober i fjor. Overlevering til Jølster kommune skjer 16. desember.

Det vil bli 11 nye omsorgsboliger i 2.etasje av den tidligere sjukeheimen, samt vaktrom og fellesstue. I 1.etasje av bygget blir det aktivitet- og dagsenter, kontor for hjemmesykepleie, lager, verksted, pauserom, helsestasjon, samt én omsorgsbolig. Grunnarealet er på 785 kvadratmeter.

I mellombygget mellom i den tidligere sjukeheimen og omsorgsboligene har det vært en mindre ombygging. 

I tillegg til ombyggingen er det installert et nytt varmepumpeanlegg med grunnvarme, og et nytt reserveaggregat.

Vi gratulerer Jølster kommune med de nye omsorgsboligene og takker for oppdraget!

Klikk på modulene under for å lese mer om de involverte aktørene:


 Fylketbygges.no, Vikebuktvegen 17, 6392 Vikebukt
Org.nr. NO 898072622 MVA, Tlf.: 466 13 489
E-postadresse: frisvoll@gmail.com
Ansvarlig redaktør: Odd Einar Frisvoll


(C) Fylket bygges - produsert med ROW fra Ramvik AS - ramvik.no