NTNU blir kunnskapspartner for Kreativt Norge

Created 2 years 126 days ago
by Odd Einar Frisvoll

Categories: categoryalle
Views: 626
Fra pressekonferansen i Oslo, fra venstre: Himanshu Gulati, Konstituert statssekretær (FrP), André N. Skjelstad, Venstre, Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheim, Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, Linda Hofstad Helleland, kulturminister, Gunnar Bovim, rektor på NTNU og Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Foto: Kulturdepartementet.
 

Norsk kulturråds og regjeringens nysatsing Kreativt Norge legges til Trondheim. NTNU blir en viktig kunnskapspartner for kontoret, som skal styrke enkeltkunstneres muligheter for økte inntekter og legge til rette for mindre virksomheter og støtteapparatet rundt kunstnere.


– Vi er veldig glad for at NTNU inviteres med som kunnskapspartner for Kreativt Norge, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim, i en pressemelding, som trekker fram NTNUs sterke fagmiljøer innenfor kunstfagene, sammen med en lang tradisjon innenfor entreprenørskap.

– Det er et klokt valg å legge Kreativt Norge til Trondheim. Trondheim tilbyr et veldig godt utviklingsmiljø for en satsing på kulturnæringene. NTNU er en viktig del av det utviklingsmiljøet, sier Bovim, som understreker at det også blir viktig for NTNU å samarbeide med kunstfagmiljøene over hele landet.

Det å utvikle verdikjedene i framtidas kreative næringer er et kunnskaps- og teknologiintensivt arbeid. NTNU har sterke fagmiljøer over et bredt spekter som kan bidra til Kulturrådets nye satsingsområde. Det gjelder innenfor kunstfagene billedkunst, film, drama og teater, dans, litteratur, kunstvitenskap, musikkvitenskap og musikkteknologi. Universitetet har både et eget musikkonservatorium og et kunstakademi. NTNU har også sterke fagmiljøer innenfor arkitektur og design og mediefag. På Gjøvik har NTNU et avansert miljø innenfor medieteknologi.

Det er videre en styrke for NTNUs rolle som kunnskapspartner, at universitetet har sterke fagmiljøer innenfor teknologi, økonomi og ledelse.

NTNU har lange tradisjoner innenfor entreprenørskap, blant annet et svært anerkjent tilbud i entreprenørskap for musikere. Nylig etablerte NTNU med støtte fra NOKUT, et Senter for fremragende utdanning innenfor entreprenørskap – NTNU ENgage.

– NTNUs kunnskapsressurser på alle disse områdene vil være verdifulle ressurser i utviklingen av framtidas kulturnæringer, sier rektor Gunnar Bovim.

På NTNU arbeider fagmiljøene dessuten sammen og på tvers, gjennom nettverk som ARTEC  (Art and technology task force) og NTNU mediaLAB.

Ikke minst har NTNU sterke tradisjoner for samarbeid med samfunnsaktører i ulike sektorer, og har aktive koblinger til teknologi- og kunstmiljøene. Kunstfagene er praksisrettet og opererer i tett kontakt med kulturbransjene. På basis av disse verdiene er NTNU i ferd med å utrede et studietilbud for produsenter med spesialisering på ulike kunstfelt, noe som vil gi et nasjonalt løft ved å profesjonalisere kulturnæringene.

 – NTNUs modell for kunnskapsproduksjon legger til rette for verdiskaping med nasjonale og regionale ringvirkninger. Vi tror NTNU kan gi et viktig bidrag til utviklingen av verdikjedene i framtidas kreative næringer, sier Gunnar Bovim.NTNU-ny.jpg